You are fake news
Foto: Faksimile, Dagbladet | Sitatrett

Dagbladet skrev nylig i en overskrift at en svart mann sonet 36 år for å ha stjålet 50 dollar. Det er direkte løgn.

Gjerningsmannen ranet et bakeri (og dermed personen(e) i kassen) med kniv, og stakk av med så mye han kunne. I tillegg var han tidligere dømt for innbrudd av en stengt bensinstasjon, og i denne forbindelse også tyveri av store verdier samt oppbevaring av tyvegods.

Dette er grunnen til at han sonet en lang fengselsstraff – hans stat hadde ‘Four strike laws’, lover som ga livstid hvis man begikk fire voldelige forbrytelser. Noe av rasjonalen bak lovene er det faktum at det aller meste av den voldelige kriminaliteten i samfunnet begås av en veldig liten gruppe mennesker som stadig begår nye lovbrudd igjen og igjen.

Dagbladet nevner ingenting (heller ikke i sin utfyllende artikkel) om at gjerningsmannen i denne saken truet mennesker med kniv – ikke engang at det var et ran.

Kilde: Dagbladet, Washington Post, NY Post

ektenyheter