Anorexia
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

En undersøkelse viser at 94 % av jentemodeller i verden har en BMI under 18,5, som klassifiseres som undervektig. Noen er så undervektige at de får alvorlige helseproblemer. Anoreksi kan også føre til dødsfall.

BMI-målingen er riktignok omstridt, men statistikken kan gi en viss pekepinn om et alvorlig problem.

Kilder: Business Insider, Wikipedia

ektenyheter