Black children
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

84 skoler i England hadde, i 2013, ikke en eneste etnisk britisk elev. Fem år tidligere var antallet 31 skoler. Dette kommer blant annet av frivillig segregering – at folk flytter vekk fra områder med kulturkræsj, til områder med befolkninger som er mer like dem selv.

Kilde: Daily Mail

ektenyheter