Hjem Ideologi Patriotisme Tyskland – et skritt nærmere totalitarismen

Tyskland – et skritt nærmere totalitarismen

456
Foto: Public domain. www.identitaer.dk

Generation Identitær kommenterer den siste utviklingen i Tyskland.

Generation Identitær (Generasjon Identitet sin avdeling i Danmark) har publisert en kommentar på sin nettside om den siste utviklingen i politisk undertrykkelse av patrioter i Tyskland.

De skriver, fritt oversatt:

Den sær-tyske etterretningstjenesten – Bundesamt fur Verfassungsshutz, som blant annet har til oppgave å holde øye med anti-konstitusjonelle aktiviteter, har nettopp definert den tyske identitære bevegelse som «høyreekstrem». Det er en politisk beslutning, som ikke bygger på farlige aktiviteter eller trusler om vold, men derimot kun på bevegelsens kritikk av islam og multikulturalismen. Det må sies å være svært bekymringsfullt at en etterretningstjeneste handler politisk på denne måten.

Hva er Bundesamt fur Verfassungsshutz (BV)?

Denne etterretningstjenesten likner ikke på de etterretningstjenester vi ser i Danmark og Norge. I motsetning til de danske og norske etterretningstjenestene, holder BV øye med om grupper og individer utøver aktiviteter – eller har holdninger – som er i strid med den tyske forfatningen. Det handler altså ikke om hvorvidt man driver med farlige aktiviteter eller trusler, som etterretningstjenestene normalt holder øye med. Nei, det handler også om hva folk mener. Dersom BV vurderer at du er uenig med den tyske forfatningen, så vil du settes under overvåkning. For nordmenn og dansker vil dette virke merkelig at et demokratisk land har en slik institusjon, men det har altså Tyskland.

BV har i ca 3 år hatt den tyske Identitære bevegelsen som et såkalt «overvåkningsobjekt», og BV skal da altså vurdere om dette er en organisasjon som arbeider mot den tyske forfatningen. Det er dette det er snakk om nå.

At etterretningstjenesten driver en politisk virksomhet er det ingen tvil om. I tillegg til at en fredelig aktivistorganisasjon som den tyske Identitære bevegelsen, har de også rettet oppmerksomheten mot det politiske partiet Alternativ fur Deutschland (AfD). På samme måte som med den tyske Identitære bevegelsen, mener BV at det også kan være grunnlovsstridige holdninger i AfD. I den anledning har de funnet på en hittil ukjent status, som de benevner AfD med – nemlig et «prøvetilfelle». Så klart er det negativt og mistenkeliggjørende for enhver organisasjon når en etterrettningstjeneste stempler den med en slik status. Av den grunn fant heller ikke AfD seg i dette, og selv om BV stadig undersøker AfD, så har partiet en dom for at de ikke må omtales som «prøvetilfelle» lengre.

Hvorfor mener BV at den tyske Identitære bevegelsen er høyreekstrem?

I BV sin pressemelding om avgjørelsen nevnes det 2 paragrafer fra forfatningen. Den ene handler om at alle er like for loven, og den andre handler om religionsfrihet. BV mener at den tyske Identitære bevegelsen har holdninger som strider mot disse 2 paragrafene.

Men hva baserer de seg på? Jo, det nevnes at man vil diskriminere mennesker på bakgrunn av deres opprinnelse og at den tyske Identitære bevegelsen mener at multikulturalisme ødelegger tysk kultur. Til slutt nevnes det som årsak at den tyske Identitære bevegelsen mener at kultur eksisterer i forbindelse med etnistitet.

Du leste riktig. BV mener at det er høyreekstremt å mene at multikultur er skadelig. Et grunnsyn for de Identitære bevegelsene er at kultur ikke «svever der ute et sted», men derimot alltid er noe som er skapt av konkrete personer og folk. Dermed er det sagt, at synspunkter som ikke er «høyreekstreme» er slike som er positive til multikulturen, og som anser kultur for å være uten forbindelse til etniske grupper. Skal man følge en slik logikk, er det plutselig mange som kommer i denne gruppen.

Som konkrete eksempler på dette angis blant annet deltakelse i «Defend Europe» aksjonen, hvor identitære fra hele Europa symbolsk har protestert mot masseinnvandring via Middelhavet og over Alpene.

Det blir absurd når BV nevner kampanjen «Stop Fatih» som forfatningsstridig, da den nettopp handlet om at den tyske forfatningen/grunnloven – og ikke sharia – skulle gjelde i Tyskland. Kampanjen inneholdt slagord som «Mot islamsk universialisme – for ekte mangfold» og «Forfatningen, ikke Sharialov». Dette fremheves altså som et bevis for at den tyske Identitære bevegelsen skulle ha holdninger som strider imot forfatningen. Man tror nesten ikke det kan være sant.

Det fremgår tydelig av pressemeldingen fra BV at den tyske Identitære bevegelsen ikke anses for å være en voldelig organisasjon. Men det er altså uten betydning. I stedet omtales den tyske Identitære bevegelsen av BV som «åndelige brannstiftere», med en retorikk som sidestiller holdninger og ord med fysisk vold.

Hva er konsekvensene?

Når man stemples som «høyreekstrem» av BV, kan det få mange konsekvenser. For det første kan det lede til et forbud. Men utover det, kan det bety at du kan bli oppsagt dersom du arbeider i det offentlige og er med i, eller hatt kontakt med den tyske Identitære bevegelsen. I tillegg gir det dessuten etterretningstjenesten økte fullmakter, og de kan lettere overvåke deg, infiltrere organisasjonen og liknende. DDR-tiden om man skal dra historiske paralleller. Stempelet kan også ha andre konsekvenser for de tyske aktivistene. For deres privatliv, deres arbeidskarrierer og deres frihet. Dersom det neste skritt blir at den tyske Identitære bevegelsen forbys, så kan det være at medlemmene heller ikke kan omgås privat. Slik fungerer den bløte totalitarismen som i disse år forsterkes i Tyskland.

Det danske perspektivet

Det er svært forståelig for danskene at et land som normalt betraktes som et demokrati på linje med eget land, har en slik politisk etterretningstjeneste som BV. Ser vi på BV`s avgjørelse, så er det klart at en god del av politikerne våre kunne risikere å bli overvåket, dersom de talte slik de gjør i politiske debatter.

Vi tenker ofte på Sverige som et sted, som man ikke kan snakke fritt. Men på mange måter er det langt verre i Tyskland. Politikere fra f.eks Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ville uten videre betraktes som forfatningsfiendlige, fordi de har uttalt seg mot islam, mot multikulturalismen samt at de har sagt at man ikke kan integrere store mengder muslimer. Dette ville vært nok for BV.

Men også andre borgerlige og til og med sosialdemokratiske politikere kunne risikere å komme i BV`s årvåkne blikk, dersom vi ser på alt som er blitt sagt opp gjennom tiden. Sett fra et dansk perspektiv, er det ingen tvil om den politiske natur som BV har. Det er snakk om legitime og normale politiske holdninger som deles av mange mennesker i hele Europa, som ville blitt mistenkeliggjort.

Hva er neste skritt?

Det vil uten tvil komme flere reaksjoner mot den tyske Identitære bevegelsen i den nærmeste framtiden. Det er til og med mulig at det med tiden vil komme et forbud mot organisasjonen. Siden BV i lengre tid også har forsøkt å ramme AfD og siden AfD deler en del av de samme tanker og holdninger som den tyske Identitære bevegelsen, er det også sannsynlig at det vil komme flere forsøk fra BV om å mistenkeliggjøre AfD.

I Generasjon Identitær fordømmer vi BV`s politisk motiverte angrep på den tyske Identitære bevegelsen. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn. På samme måte som ved tidligere angrep, vil patrioter også her stå sammen, og heller ikke dette forsøket på å kvele patriotiske stemmer vil lykkes.

Patrioter kan ikke stoppes!

Les også: [Video] Hør Generation Identitærs tale fra Mosbjerg Folkefest 

ektenyheter