Insanity
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

En jødisk kvinne i Frankrike (pensjonert lege og mor til 3) ble nylig invadert i sin egen leilighet av en muslim, som deretter myrdet henne mens han siterte koranen. Nå har han blitt erklært utilregnelig av retten.

Gjerningsmannen innrømmet at han røyket opp til 15 joints daglig, og forsvarerne hans påstod at han kanskje ikke var klar over at hasjrøyking kunne utløse psykotiske vrangforestillinger.

Nå har retten konkludert med at gjerningsmannen ikke hadde kontroll over sine egne handlinger, som følge av rusen han hadde påført seg.

I teorien kan dette føre til full frikjennelse, men vil trolig føre til at han holdes i et mentalsykehus frem til fagfolkene konkluderer med at han «ikke lenger er farlig».

Kilder: Metro, Wikipedia, Wikipedia

ektenyheter