Hjem Lengre & Tyngre Leserinnlegg: Hva er fakta om intelligens og folkeslag?

Leserinnlegg: Hva er fakta om intelligens og folkeslag?

1635
Foto: Bildet er tatt av PublicDomainPictures fra Pixabay .

Av: Annonym.

(Dette innlegget ble først sendt til nettavisen Resett, som ikke ville trykke det grunnet at artikkelforfatter ikke vil oppgi navnet sitt. Artikkelforfatter ville 100% sikkert bli sparket dersom navnet hans kom ut, og holder det derfor tilbake. Innlegget bli liggende på forfatters harddisk en stund, før han sendte det til Ekte Nyheter i håp om at vi ville trykke det.)

En av fire nordmenn støtter en teori fra historiens skraphaug”, dundret Marie Simonsen i Dagbladet 21. mai. Bakgrunnen er en undersøkelse som finner at en av fire nordmenn tror at folkegrupper har forskjellig intelligens. Denne meningen avfeies som ikke bare kontrafaktisk, men også moralsk gal. At noen i det hele tatt innehar denne meningen er en krise av en slik dimensjon at «likestillingslandet har feilet».

Det Simonsen ikke vet, og ikke vil vite, er dette: Flertallet av intelligensforskere mener faktisk at det er forskjeller i intelligens mellom grupper, og at dette er arvelig.

Jeg forstår at påstanden over er tung å fordøye for mange. Jeg skal derfor bevise den grundig, med referanse til anerkjent forskning. Det skal nevnes at forskning på området ikke er politisk korrekt, og det er ikke lett å nedsette studiegrupper på dette feltet. Derfor er det i all hovedsak afroamerikanere som omtales i denne teksten, da det er den ikke-europeisk befolkningen som er mest studert – i Europa kan det i visse tilfeller være forbudt å studere temaet.

Kjent og ukjent om intelligens
I 1995 slapp American Psychological Association en rapport som tilstrebet å etablere hva som var kjent og vedtatt om intelligens. Rapporten «Intelligence: Knowns and Unknowns» er en av de mest siterte og autoritative rapportene om emnet. Den fant at variasjoner i intelligens er bestemt av gener med en grad på 35-45% for barn, men at denne graden går opp når individer blir eldre – for voksne er nærmere 75% av ditt intelligensnivå bestemt genetisk. I offentligheten anses ofte disse faktumene som kontroversielle, men jeg understreker at dette er det nærmest total vitenskapelig konsensus om. Ideen om at intelligens er sosialt bestemt er rent pseudovitenskapelig sludder.

Rapporten erkjenner også at det finnes en målt forskjell i IQ på ca 1 standarddeviasjon, altså 15 poeng, mellom afroamerikanere og hvite amerikanere. Den går langt i å spekulere omkring årsaker til dette, og i å si at kanskje sosioøkonomiske faktorer ligger bak. Noe annet kunne den strengt tatt ikke si – selv om man er nobelprisvinner kan man hundses og fratas all ære, dersom man nevner unevnelige ting om rase og IQ. Men rapporten konkluderer ikke. Så hva er egentlig årsaken til den målte IQ-forskjellen mellom svarte og hvite?

Hva intelligensforskere mener om IQ-forskjellen
I denne debatten skal man passe seg for hva man sier offentlig, så to forsøk har vært gjort på å anonymt måle hva intelligensforskere mener om svart-hvit forskjell i IQ. Snyder og Rotherman forsøkte dette i 1984, og Rinderman, Coyle & Becker i 2013. I 1984 mente 45% av intelligensforskere at forskjellen i intelligens var delvis miljøbetinget og delvis genetisk, kun 15% sa at den var helt miljøbetinget (altså var kun 15% enig med Marie Simonsen og den politisk korrekte forståelsen), og kun 1% sa at den var totalt genetisk, 14% svarte ikke og 24% av forskerne mente det ikke var nok bevis til å si noe om saken.

I 2013 ble en tilsvarende undersøkelse utført. Den stilte blant annet spørsmål om hvor stor andel av intelligensforskjellen mellom svarte og hvite som var grunnet genetikken. Svarene ser du i grafen under.

Vi ser at kun 17% av intelligensforskere mener intelligensforskjellen er 0% genetisk. Så mye som 5% mener den er 100% genetisk, og totalt 44% mener den er mer enn 60% genetisk. I gjennomsnitt mener intelligensforskere at ca. 50% av IQ-forskjellen mellom svarte og hvite er genetisk. 
Med andre ord: Dersom man antar at det finnes en genetisk betinget forskjell i intelligens mellom folkegrupper, er man mer på lag med vitenskapen enn dersom man mener hele forskjellen er sosialt betinget! Hovedstrømsmedier har vært svært skarpe i sin kritikk av dem som er klimaskeptikere, med referanse til vitenskapelig konsensus – vil de anvende samme standard mot sosialkonstruktivistene, mon tro?

Adopsjonsstudier om intelligens
Det finnes flere bevis på påstandene over, men det sterkeste er adopsjonsstudiene. Man har studert henholdsvis svarte og hvite barn som blir adoptert inn i hvite familier. Den mest berømte av disse er «Minnesota transracial adoption study», der barn ble adoptert inn i hvite familier. Denne ble utført av Scarr og Weinberg med intensjonen å motbevise at det er genetiske forskjeller i gruppers intelligens. Umiddelbart kunne det se ut som om forsøket var vellykket – svarte barn adoptert av hvite foreldre hadde et gjennomsnitt på 97 IQ ved 7-års alder, hvilket er nært befolkningens gjennomsnitt på 100. Forskerne var glade over dette funnet, og publiserte det gjerne.

10 år senere ble barna igjen testet for intelligens, altså ved 17-års alderen (Loehlin, 2000). Som nevnt over, er det etablert at den genetiske komponenten ved intelligens blir sterkere med alderen. Her justerte de også for flynn-effekten, noe de ikke hadde gjort i utgangspunktet. Her var resultatet nedslående: De barna med to svarte biologiske foreldre hadde lav IQ – 83,7. De med en svart og en hvit forelder hadde 93,2 iq, mens de barna med to hvite foreldre hadde 101,5 IQ. Spesielt å legge merke til her er de med en svart og en hvit forelder. I USA behandles alle med selv lav mengde afrikansk opphav som «svart» (f. eks. Barrack Obama, som er like hvit som han er afrikansk, men som aldri omtales som noe annet enn afroamerikansk), så de med én svart forelder vil sosialt behandles som svarte. Likevel har de en IQ som ligger mellom svarte og hvite, som er helt konsistent med ideen om at svarte og hvite har forskjellig, genetisk betinget IQ. Merk at adopsjonsforeldrene i disse studiene hadde en gjennomsnittlig iq på 120, altså langt over gjennomsnittet, og også høyere utdannelse og inntekt enn det som er vanlig i USA. Vi slipper altså opp for faktorer å skylde på – alt som gjenstår er genetikken.

 

IQ ved 7-årsalder

IQ ved 17-årsalder

Adoptivbarn med to hvite biologiske foreldre

111,5

101,5

Adoptivbarn med en svart og en hvit biologisk forelder

105,4

93,2

Adoptivbarn med to svarte biologiske foreldre

91,4

83,7

(Tabell modifisert og hentet fra Wikipedia, alle tallene er i utgangspunktet hentet fra Loehlin, 2000)

Et konsistent mønster
Om vi aksepterer IQ-forskjeller mellom grupper er det mange ting som blir åpenbart for oss. Vi forstår hvorfor afrikanere i USA, England, Norge og Sverige alle utviser tilsvarende tendens til høyere kriminalitet og lavere utdanning enn normen. Vi forstår hvorfor dette er like gjeldende i land som Norge og Sverige, der afrikanerne immigrerer rett inn i et land med ferdige utviklede velferdsnormer, antirasistiske organisasjoner m. m. som i land der de har en undertrykkende historie som i USA.

Vi forstår hvorfor koreanere, japanere og kinesere, som alle har en blodig og undertrykkende historie i det 20 århundre, kom seg på beina relativt raskt, og presterer høyt i vestlige samfunn når de innvandrer. Afrikanere, selv de fra relativt fredelige afrikanske land, presterer svært lavt. Vi forstår hvorfor Nord-Korea, som er fattigere enn de fleste afrikanske land, klarer å lage funksjonelle 50-tallsvåpen på egen hånd, samt atomvåpen, motorveier og raketter, mens afrikanske land stort sett trenger utenlandsk hjelp for å bygge boligblokker. Vi forstår hvorfor skoleprosjekter i Afrika er så mislykkede.

Det er ikke en hyggelig ting å innse, og det er ikke noe jeg ønsker var sant. Men uansett hvor mye man lukker øynene er og blir det faktum. Man kan innse det eller ikke, men det er og blir fakta.

ektenyheter