Hjem Kulturkrig Kommentar: Ekte Nyheter saksøkes

Kommentar: Ekte Nyheter saksøkes

972
Foto: Bildet er tatt av Sang Hyun Cho fra Pixabay.

Fotograf Fredrik Naumann er ikke villige til å finne en minnelig løsning.

Ekte Nyheter har siden 2012 publisert tusenvis av saker og aldri hatt problemer knyttet til feilaktig bildebruk.

Vi finner det derfor påfallende at det var nettopp illustrasjonen til vår pågående gravejournalistikk om: «Hvem er hvem i det norske voldsvenstre?» som ledet til søksmål.

I saken kom vi i skade for å bruke et illustrasjonsbilde som
viser konfrontasjon mellom Blitz-miljøet og politiet i 1988, tatt av Fotograf Fredrik Naumann. Da han kontaktet oss og gjorde oss oppmerksom på at bildet, som til forveksling så ut som et typisk gratisbilde med vannmerket reklamelogo, var kopibeskyttet.

Selv om bildet var skjendet og dermed kraftig forringet i markedsverdi sende en faktura til Ekte Nyheter som var det dobbelte av ordinær sats for et normalt, uskjendet bilde, basert på  veilende frilansatser til Norsk Journalistlag.

Ekte Nyheter støtter åndsverksloven og er sterkt mot piratkopiering, men vi kunne ikke akseptere et slikt urimelig krav. Selv om vi tilbød å betale 20% av ordinær pris, som er langt over markedsprisen til et vannmerket bilde, nektet han å samarbeide og ga i en epost uttrykk for at hans motvillighet til forlik var politisk motivert.

Saken ble dernest behandlet i forliksrådet i Stavanger, hvor saken ble avvist uten dom. Da det ble klart for fotografens advokat at han ikke kom til å vinne saken på grunn av svært gode mot-argumenter gikk han nesten til fysisk angrep på Ekte Nyheters representant, og forliksrådets dommere måtte be han om å roe seg.

Neste stopp er tingretten.

Under dekke av beskytte opphavsretten har nå Naumann startet en pengeinnsamling mot det han haller et «høyreekstremt nettsted»:

«Jeg skulle gjerne sluppet å gå gjennon denne tidkrevende og kostbare prosessen, men da det høyreekstreme nettstedet «Ekte nyheter» stjal et av mine bilder og så ikke gjorde opp for seg så ville jeg ikke la de slippe unna med det.

Neste steg er Tingretten (etter meningsløs omvei via Forliksrådet), og jeg håper på et utfall som ikke bare gavner meg, men alle fotografer. Jeg håper retten slår fast at det hverken lønner seg å stjele bilder, eller nekte å gjøre opp for seg.»

Foto: Skjermdump fra Twitter.

Det fremstår mer og mer som om Naumann motivasjon er å  påføre Ekte Nyheter et størst mulig økonomisk tap, heller enn å finne en rask avklaring på saken.

Ekte Nyheter støtter opphavsretten, etterstreber å følge Vær Varsom-plakaten, men saken handler ikke om et bilde. Dette er et angrep på ytrings- og pressefriheten for å svekke en liten mediaaktør med begrensede midler.

 

ektenyheter