Dagens Comradeliv
Foto: Satirisk logo (fair use)

På sin innledende side trykket Dagens Næringsliv nylig en kronikk – av Christine B. Meyer – som tar til ordet for en obligatorisk og skattefinansiert heldagsskole for barn.

Kronikken hevder blant annet at det er lite som taler imot fornuften i et slikt forslag, utenom pengebeløpet.

Stoltenberg-utvalget går også inn for obligatorisk heldagsskole.

Kommentar

At barn kan ende opp med å bruke kanskje 3 ganger så mye tid med statlig ansatte som sin egen familie, i en institusjon hvor de ofte blir indoktrinert, hvor de kan ha det så ille at de begår selvmord, bli voldtatt av flyktninger på toalettet, etc – og at dette skal være obligatorisk og finansiert med tvang – er altså ikke ansett/tenkt på som gode argumenter mot forslaget.

Den historiske utviklingen

Hvordan var norske skoler i fortiden, sammenlignet med idag?

Etter krigen var det stor politisk enighet i Norge om at man måtte få et «samkjørt» enhetsskole-opplegg for alle barn. [Ironien er til å ta og føle på]

På 50-tallet begynte barna på skolen da de var 7 år, og i mange kommuner var det bare skole annenhver dag. De yngste barna hadde 5 timer per skoledag, de eldste 6. Mange av dem lærte ingenting om politikk. På 60-tallet fantes det også kjønnsdelte skoler i Norge (som fortsatt er vanlig i flere vestlige land, som New Zealand, Australia, UK, USA, Israel, Hong Kong, Canada og Irland).

Barnehager

Disse radikale forandringene kan også sees i sammenheng med barnehagenes historie.

Før i tiden var det vanlig at familien tok seg av sine egne barn.

Inspirasjonen til barnehager kom blant annet fra filosofen Rousseau, som selv overlot alle sine 5 barn til et barnehjem (noe som drastisk reduserte deres sjanser for overlevelse, på hans tid).

Senere ble Friedrich Fröbel en sterk inspirasjon for barnehage-veksten i Norge. Fröbel levde i et miljø hvor folk var sterke motstandere av at barn skulle oppdras hjemme hos sin egen mor.

Spredningen av barnehager i Norge tok av for alvor på 70-tallet, da det også ble vedtatt at barnehager skulle ha en undervisningsrolle. Siden dette har det vært en nærmest konstant utvikling hvor flere og flere barn går i barnehage, i tidligere og tidligere alder – i takt med at barnehager i større grad blir dekket av det offentlige (dvs. via dine skattepenger, som staten har tatt).

Idag går hele 98% (!) av de eldste barna i Norge i barnehager, og det har samtidig vært en enorm økning i antall 1- og 2-åringer som går i barnehager.

Det er vitenskapelig bevist at barn blir mer stressede i barnehager enn i hjemmet – spesielt hvis de er yngre enn 3 år.

I Norge har vi sett tilfeller hvor barn blir utsatt for seksuelle overgrep i barnehager, eller angrepet av dødelige dyr så de er døden nær. Skien Kommune foreslår å bygge en barnehage i samme gate som byens voldeligste narkoreir, hvor det blant annet skjedde et drap og en annen alvorlig voldshendelse i løpet av 2 dager etter hverandre i 2017.

I norsk politikk vil blant annet Partiet De Kristne snu denne trenden (les mer i deres partiprogram).

Kilder: Dagens Næringsliv (se faksimilier nederst), DN-magasinet, Stanford Encyclopedia, SNL, Vestviken 24, Wikipedia, Barnehage.no, Science Direct

Kronikk foreslår obligatorisk heldaggskole
Foto: Faksimile, Dagens Næringsliv | sitatrett
Kronikken ser ingen problemer utenom økonomiske
Foto: Faksimile, Dagens Næringsliv | sitatrett

ektenyheter