Insanity
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

«Eksperten» Lars Lyster sier til Nettavisen at det er lite som tyder på at barn som er vokst opp i et fanatisk sekterisk land hvor barn korsfestes, voldtas, og læres opp til å myrde «vantro» mennesker – et land som også begår folkemord og ekstremt brutale henrettelser av krigsfanger og jentebarn som nekter å være voldtektsslaver – er indoktrinerte.

«Eksperten» påstår også at ISIS-barn med nederlandsk tilknytning ikke har blitt utsatt for ideologisk skolering eller blitt tilbudt våpentrening. Hvordan «eksperten» kan vite at den fanatiske Islamske Stat av en eller annen grunn ikke har skolert disse barna spør ikke Nettavisens journalist om.

Kilde: Nettavisen

MSM-ekspertise
Foto: Public domain / ISIS-video / sitat

ektenyheter