EU council irl monkeys apes
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain, redigert)

En ny EU-resolusjon for å motvirke forskjeller mellom afrikanere og andre i Europa er vedtatt. Resolusjonen er basert på premissene om at forskjellene skyldes ‘diskriminering’ og ‘strukturell rasisme’, og resultatene kan dermed bli svært grusomme.

EUs medlemsland er nå herved pålagt å ‘utvikle antirasistisk politikk og stoppe diskriminering på områdene utdanning, bolig, helse, rettsvesen, politisk deltagelse og migrasjon’.

Som utdypning hevder resolusjonens representanter bl.a. at diskrimineringen av afrikanere tar form i lavere karakterer på skolen, og ‘dårlig behandling fra politiet’. De trekker også frem etnisk profilering i antiterrortiltak og innvandringskontroll.

Det kreves også at elever i medlemslandene får omfattende undervisning om slaveri og kolonialisme i Afrika, og at myndighetene tilbyr ‘reparasjoner’, i form av enten unnskyldninger for ting som ingen eksisterende mennesker har gjort, eller ved å returnere stjålne artefakter [stjålet når? Fra hvem?] til sine opprinnelsesland.

Kilde: Resett

Kommentar

Hvordan skal man motvirke forskjellene i skolekarakterer om dette skyldes at folk faktisk er forskjellige? Neddumming av pensumet i alle offentlige skoler, slik at intelligente elever (og nå også elever med normalt intelligensnivå) må kjede seg og bli neglisjert enda mer enn de allerede blir? I livets viktige fase, hvor læringsevnen og -lysten er størst?

Hvordan skal man motvirke forskjeller i rettsvesenet og behandlingen av politiet hvis det er faktiske forskjeller i hvordan grupper oppfører seg? Skal myndighetene snu et blindt øye til brutale overgrep som ødelegger og ender uskyldige liv, som vi har sett epidemiske  tilfeller av i Storbritannia? Skal politiet få juridiske lenker på seg, slik at de ikke har lov til å forsvare seg mot voldelige afrikanere i varetekt? Vil uskyldige politifolk bli myrdet som følge av dette? Vil de unnlate å arrestere afrikanere i frykt for at de skal komme i en situasjon hvor de må forsvare seg, men ikke har lov?

Hvordan skal man motvirke forskjeller i boligstandarder? Vil den europeiske urbefolkningen til slutt bli fratatt boliger de eier, som skal omfordeles til afrikanere på trygd, som ikke hadde råd til en fin bolig til å begynne med?

Hvorfor skal man lære om slaveri og kolonisering fra hvite mot afrikanere, og ikke all annen slaveri og kolonialisme som har foregått over hele verden, i alle retninger, siden tidenes morgen, og som  fortsatt forekommer i den tredje verden? Skal ikke elevene lære at det var hvite som ble siviliserte og stoppet dette først? Og til og med ga sine liv for dette?

Skal antiterror-politiet bli pålagt å stirre hjelpeløst på at terrorangrep er i ferd med å skje, fordi de ikke har lov til å etnisk profilere i antiterror-tiltak?

Hvordan motvirke forskjeller i migrasjon? Skal man være pålagt å ta inn en afrikaner for hver europeer/orientaler man slipper inn?

Hvordan motvirke forskjeller i politisk deltakelse? Skal man være pålagt å ha et visst antall afrikanere i et politisk parti for å kunne operere – og dermed i praksis kanskje forby pro-vestlige partier, hvis disse har lite oppslutning blant afrikanere?

Hva slags «stjålne artefakter» skal returneres til Afrika – og skal dette etterhvert også innebære velstand generelt, siden dette sikkert angivelig er «resultatet» av tyveri? Skal uskyldige europeere nå bli fraranet enda mer penger som skal gå til såkalt u-hjelp til Afrika, så diktatorene kan få en fetere sveitsisk bankkonto?

Hvordan skal man motvirke forskjeller i helsebehandlingen? Skal afrikanere som burde vært isolert for farlige smittsomme sykdommer gå fritt rundt og smitte andre, for å ikke forskjellsbehandle? Skal sivile sykehus som Aleris forbys for å motvirke at noen kjøper bedre helsebehandling enn andre? Skal helsereiser til Singapore, Sveits og Israel forbys? Skal dette skje selv om uskyldige mennesker da blir stoppet fra å redde sine egne liv på et fredelig vis – at de i realiteten blir myrdet av myndighetene?

Minner ikke dette om Pol Pot og hans Khmer Rouge, som myrdet millioner av mennesker for å motvirke forskjeller og oppnå sitt marxistiske monotone drømmesamfunn?

Menneskeliv og Sivilisasjon i giljotinen – for hva? For å tilfredsstille sykelig misunnelige menneskers hat og blodtørst?

ektenyheter