SV-politiker
Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

En undersøkelse viser at 75 % av SV-politikerne på Stortinget – og 45 % av AP-politikerne – ikke har noen annen bakgrunn enn politikk og interesseorganisasjoner.

Oppdatering: Påstanden er nå omstridt, og muligens ikke helt korrekt. Les mer her.

Kilde: Poll Of Polls, via Adresseavisen og Lykten

ektenyheter