Svart kvinne
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

En nigeriansk kvinne ble smuglet til Norge og holdt som voldtektsslave, i form av tvungen prostitusjon. Etterhvert ble hun reddet, fikk tillit til norske myndigheter og samarbeidet med politiet. I 2015 ble det vedtatt at hun skulle kastes ut.

Jenta kan nå i ettertid, for alt vi vet, ha opplevd det hun fryktet, nemlig at den nigerianske bakmannen har funnet henne igjen etter utsendelsen, og tvunget henne til voldtektsslaveri på nytt.

Den offisielle årsaken for utkastelse var at hun manglet pass, men 95 % av asylsøkere som kom hit hadde heller ikke pass da de søkte asyl i Norge i 2008, og en kan undres hvorfor jenta skal straffes for at den nigerianske ambassaden ikke klarte/ville samarbeide om passet, eller hvorfor ikke norske myndighetere bare kunne gitt henne et norsk pass, eller utøvet skjønn og gitt henne opphold til tross for mangel på pass. Sistnevnte er noe de har hjemmel til å gjøre, i følge Norsk Organisasjon For Asylsøkere, og noe som trolig skjer ofte når 95 %  av asylsøkere nylig kom hit uten pass.

Krekar

I mellomtiden er fortsatt ikke Mullah Krekar kastet ut, til tross for at han startet en jihadistgruppe i Irak, står på FNs terroristliste, har kommet med mange oppfordringer til mord, og nå er arrestert og anklaget for å lede en ISIS-celle.

Kilder: NRK, Wikipedia

ektenyheter