Hjem Ideologi Patriotisme Leserinnlegg: Bergens Tidende misviser hva Selvstendightespartiet står for

Leserinnlegg: Bergens Tidende misviser hva Selvstendightespartiet står for

138
Foto: Faksimile fra Bergens Tidende.

Av: Bjørn Christian Rødal.

I anledning vårt åpne møte på biblioteket i Bergen Søndag 27. Januar, tok avisen Bergens Tidende forbindelse med oss. Ved tidligere intervjuer har jeg erfart både at ting blir utelatt og meningen forvrengt. Derfor ba jeg denne gangen om å få spørsmålene skriftlig. I god tro svarte jeg oppriktig og presist på alle spørsmål. Resultatet av intervjuet ble en artikkel der knapt 1/4 av våre svar ble tatt med, og ting ble klippet ut av kontekst.

Hele artikkelen til Bergens Tidende er negativt ladet og påfører “skam” over biblioteket for å låne ut et rom til oss. Dette er en hersketeknikk for å presse biblioteket og eventuelt andre fra å låne eller leie ut lokaler til nasjonalkonservative i fremtiden. Biblioteket skal ha berømmelse for å ikke å ha trukket seg, og vi får se hvordan dette utvikler seg fremover.

Det mest graverende med artikkelen til Bergens Tidende er deres “faktaboks” om våre kjernesaker. Dette er på flere punkter direkte misvisende. De unnlater å opplyse sine lesere at det er en forkortet og redigert fremstilling av våre kjernesaker.

Bergens Tidende ødelegger sin troverdighet når de opererer på denne måten. Heldigvis så har vi denne gangen alle spørsmålene og våre svar sort på hvitt.

Her er de seks spørsmålene vi fikk og våre svar. Sammenlign gjerne med hva BT publiserte i sin artikkel:

#Hva for en politikk vil det nystartede partiet stå for?

Selvstendighetspartiet er et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti. Vi står for en sosial markedsøkonomi, en generell desentralisering av makt og styrking av lokalt selvstyre. Økt støtte til landbruket og fiskerinæringen er viktig for oss. Partiet vil samarbeide med andre partier fra sak til sak. Vi vil fremme en realistisk innvandringspolitikk og øke støtten til den tradisjonelle familien.

#Hvor mange møter på stiftelsesmøtet?

Partiet er allerede stiftet. Vi hadde et ekstraordinært landsmøte i Oslo nå den 12. Januar, hvor vi vedtok et nytt partiprogram og nye tillitsvalgte. Møtet i Bergen nå på søndag 27. Januar er et åpent møte hvor vi presenterer vår politikk, og oppretter et lokallag. Selvstendighetspartiet er et ungt og fortsatt et forholdsvis ukjent parti, det er derfor vanskelig å anslå hvor mange som kommer.

#Stiller dere liste til kommunevalget?

Ja, vi er godt igang med å samle inn de 300 underskriftene som man trenger for å stille liste til valg. Hensikten for oss i dette lokalvalget er å bygge partistrukturen, gjøre oss kjent for velgerne og posisjonere oss for neste Stortingsvalg.

#Hvorfor ser du behovet for å danne et nytt parti? Hvilke deler av partiprogrammet dekkes ikke av eksisterende partier?

Vi ser behovet av et nytt parti fordi det er et stort segment av den norske befolkningen som opplever at de ikke er representert av de eksisterende partiene på Stortinget. Slik det står i dag så finnes det ikke et reelt nasjonalkonservativt parti. Det som skiller oss mest ut fra de sittende partiene på Stortinget er vår vektlegging av nasjonal suverenitet.

Vi vil ikke kun ha en restriktiv innvandringspolitikk, men også jobbe for en aktiv tilbakevandring av asylsøkere som har fått avslag, samt flyktninger hvor det har blitt fred i deres hjemland.

#Biblioteket har fått en del kritikk for å låne ut møterom til stiftelsen av partiet fordi kritikere mener det er snakk om et «høyreekstremt parti». Hva tenker du om den kritikken?

Jeg synes det er litt trist og en trussel mot demokratiet når biblioteket blir satt under press for å kun utfylle sin samfunnsoppgave. Jeg antar også at det er en liten marginalisert gruppe fra ytterste venstre fløy som prøver å legge press på biblioteket og jeg oppfordrer media til å se nærmere på hvem som prøver å forhindre et politisk parti til å delta i samfunnsdebatten. Slik skal vi ikke ha det i Norge.

#Bibliotekssjef Leikny Haga Indergaard sier biblioteket skal være åpent for alle. Samtidig påpeker hun at hun «selvsagt ikke synes det er bare enkelt å stille lokaler til rådighet for mulige høyreekstemistiske holdninger som ikke kan knyttes til bibliotekets verdier. Men dersom låntagere skal velges ut basert på bibliotekets, bystyrets eller biblioteksjefens ideologi, religion eller politisk ståsted er vi på gyngende grunn». Hva tenker du om den uttalelsen?

Vi avviser kategorisk at Selvstendighetspartiet er høyreekstremt. Vi er på mange måter et nytt type sentrumsparti og mener vi har hentet mange gode ideer, saker og praksiser fra både høyre og venstresiden.

Vi vil berømme Indergaard at hun står opp for demokratiet selv om hun muligens har latt seg forlede av høyrøstede aktivister om hva vårt parti faktisk mener.

 

ektenyheter