Foto: Pixabay

Redaksjonen i Ekte Nyheter vil ønske alle leserne et godt nytt år. Siden dette er tiden for nyttårsforsetter vil vi bidra til den tradisjonen ved å si litt om hva vi ønsker å oppnå i 2019.

Redaksjonens nyttårsforsett 2019

I 2018 fikk den alternative media en ny aktør, Resett. Selv om de er en konkurrent er de først og fremst noen som trekker medialandskapet i riktig retning, og vi vil gratulere dem med god jobb. Vårt mål for 2019 er å øke profesjonalitetsnivået slik at vi kan etablere oss på lik linje med Resett og Document.no som en sterk alternativ stemme.

Vær varsom-plakaten

Vi har prøvd å etterstrebe å følge vær varsom-plakaten, og i 2019 lover vi å prøve å bli enda flinkere. Vi tar selvkritikk for at vi ved enkelte anledninger kunne ha vært flinkere, og har denne som en rettesnor for å unngå sensur.

Redaksjonen vil derfor være langt tydeligere på å skille mellom hva som er kommentarer og rene nyhetsinnlegg. Leser kan forvente mer ryddig bildebruk, høyere kvalitet på artikler, flere leserinnlegg.

Pass på at du ikke går glipp av våre saker det kommende året, følg oss på;

Gab: https://gab.ai/EkteNyheter

Twitter: https://twitter.com/ektenyheterno

Telegram: https://t.me/EkteNyheter

Minds: https://www.minds.com/EkteNyheter

Facebook:
https://www.facebook.com/ektenyheter/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fH9JwGHpyGhFG6mffWbdQ

 

Støtt Ekte Nyheter:

Vipps: 503263

Kontonummer: 1503.97.16221

God nytt år!

ektenyheter