jump
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Etter flere tiår med forskning, blant annet på dyr, har forskere nå klart å få nesten-lamme forsøkspersoner (med minimal bevegelse i bena) til å gå uten hjelpeapparater, også utenfor laboratoriet.

Det er fortsatt en vei å gå før dette blir allment brukbart, blant annet pga fordi skadene hos lamme ligger ulike steder i nervesystemet, og noen har total lammelse (i motsetning til personene i forsøket), men det er et stort skritt videre.

Kilde: Nature (mainstream vitenskapsmagasin)

ektenyheter