Foto: Lance Cpl. Victor Barrera

Kommentar:

Den 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen, har trolig blitt kidnappet for å presse ut penger av ektefellen Tom Hagen, som er milliardær. Denne milliardæren har holdt en lav profil, både i media og privat. Den eneste grunnen til at noen kidnappere vet om denne mannen er trolig de offentlige skattelistene og diverse mediaoppslag som identifiserer hvem de rike er.

Vi har altså nå et konkret tilfelle der hvor skattelistene har bistått kriminelle i kidnapping.

Mangemillionær Reidar Osen ble også brutalt kidnappet i 2015 med den hensikt å drive pengeutpressing. Han slapp fra det med livet i behold, men hvor fikk de vite om at han hadde mye penger? Skattelistene er en naturlig kandidat.

Opp gjennom årene har venstresiden argumentert for hvor viktig det er å ha offentlige skattelister, men for utenforstående ser dette bare ut som misunnelse.

Det finnes ingen faglig begrunnelse for at folk som tjener mye penger skal være nødt til å miste sitt privatliv og utsettes for faren for kidnapping. Alle grunnene til å ha offentlige skattelister kan enkelt oppnås gjennom anonymisert statistikk på fylkes- og eventuelt kommuner med flere enn 10,000 innbyggere, og på anonymisert GINI-indeks som måler hvor ujevnt inntekter og formuer er fordelt.

Det er på tide å slutte å mate kidnappere med prospekter for deres kriminelle virksomhet. Fjern skattelistene nå.

 

ektenyheter