Dagbladet kaller morderne ofre
Foto: Faksimile, Dagbladet | Sitatrett

På forsiden av Dagbladet kan man nå lese om at norske Maren Ueland ble bisatt idag. Rett under ser man en relatert sak hvor morderne av disse to unge jentene ble kalt for «ofre».

Artikkelen, som er skrevet av Line Fransson og Hans Arne Vedlog, gir et talerør til folk som påstår at disse brutale mordene skyldes fattigdom og arbeidsledighet.

Kommentar

Dette er naturligvis helt usant siden 99,99999% av verdens fattige og arbeidsledige aldri synker til et slikt sub-menneskelig nivå av ondskap. Det er heller ingen automatikk i at noen som er fattig eller arbeidsledig nødvendigvis er et offer. Mange av de mest notoriske islamske terrorister levde også velstående liv med mange muligheter.

Selv hvis de hadde hatt et poeng, er dette en akseptabel måte å få frem et poeng på? Kunne de ikke skrevet «er fattigdom medvirkende til voldsspiralen i verden?» med påfølgende statistikker o.l. (hvis de hadde eksistert)? Kunne de ikke laget en slik artikkel uten å klistre ansiktene på de ekte ofrene som illustrasjonsbilde – og latt være å poste den samme dagen som et av ofrene bisettes, noe Dagbladet er fullt klar over siden de selv har en artikkel om det?

Parentetisk kan det nevnes at artikkelen også gir et talerør til en eks-muslim som gir Islam skylden, men dette ligger ‘begravet’ nedover i artikkelen, og får ikke hovedfokus. Denne personen tar det også for gitt at Islam kan «reformeres».

Kilde: Dagbladet

ektenyheter