Sykehus
Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Tilstanden i svensk helsevesen er så katastrofale at 12 % av de ansatte i helsesektoren har opplevd vold fra pasienter/besøkende, viktige sengeposter legges ned, og flere pasienter dør fordi det er mangel på arbeidskapasitet, delvis som følge av at de hardt pressede og voldsutsatte ansatte slutter i jobbene sine.

Oppsigelsesbølgen kommer bl.a. av voldelige tilstander hvor leger og sykepleiere blir utsatt for slag, strupetak, livsfarlige kast i veggen, trusler om voldtekt og trusler om at deres barn skal skades.

Mange av de ansatte fjerner navneskiltet sitt, fjerner bilder av personalet på personalrommet, og bor på hemmelig privat adresse av sikkerhetshensyn. Det foreslås også å utvide sykehus ved å bygge offisielle fluktveier for personalet, samt sette gjerder rundt sykehusene.

Personalet arrangerer selvforsvarskurs, og må ofte ha politi med automatvåpen på venterom.

Dette er ikke et isolert tilfelle i Malmö e.l., men tilstander som forekommer i minst 15 store sykehus i landet.

Kilder: Svensk mainstream media via Ordet Er MittResett, Human Rights Service, Human Rights Service

ektenyheter