Foto: Skjermdump

Det vil bli avholdt en tverrpolitisk demonstrasjon på Eidsvoll plass, utenfor Stortinget 7 Desember kl 18.00 til 19.30 Flere organisasjoner og politiske partier blir representert.

arrangemnetet står det følgende:

Dette er en protest mot at Norge ved vår statsminister, Erna Solberg (Høyre), akter å skrive under på Marrakesh-avtalen (FNs migrasjonsavtale), Global Compact for Migration.

I juli ble representanter for et flertall av FN-landene enige om en migrasjonsavtale. Den kalles Global Compact, som er rettet mot å fremme innvandring og multikulturalisme, samt initiere tiltak for å forhindre motstand mot masseinnvandring. I tillegg må signatarene også arbeide for å gjøre pressen mindre kritisk til innvandring.

Allerede 10. desember møter medlemsstatene i Marokko for å undertegne avtalen. Dette er en avtale vi mener Norge ikke bør signere. Hvis du er enig, møt opp utenfor Stortinget på Eidsvolls plass Stortinget fredag 7 desember kl 18.00

Nå som Fremskrittspartiet har tatt dissens og erklærer uenighet i Solberg-regjeringens tilslutning, vil vi legge press på Høyre og KrF slik at de også går inn for at Norge trekker seg fra avtalen.

Vi krever at Norge følger USA, Australia, Ungarn, Østerrike, Estland, Kroatia, Belgia, Israel, Sveits, Polen og Tsjekkia, og sier nei til FNs migrasjonsavtale!

Appelanter blir oppdatert fortløpende.

Ingar Grøndahl engasjert pensjonist
Bjørn Christian Rødal, tidligere nestleder i Alliansen
Max Hermansen
Ellen Due Brynjulfsen Leder i Selvstendighetspartiet

ektenyheter