Hjem Politikk Høyre taus om FNs migrasjonspakt

Høyre taus om FNs migrasjonspakt

6467
Foto: Wikipedia

Det er nå en snart to uker siden Fremskrittspartiets landsstyre vedtok en resolusjon som sier nei til FNs nye migrasjonsavtale.

Mens Fremskrittspartiet har sagt klart ifra at de er imot avtalen, er det fortsatt helt stille både fra Høyre og Venstre:
Det kan nesten virke som alle der har fått munnkurv.

Som Helge Lurås skriver i Resett:
«Å underskrive avtalen er ikke en gang ment å skulle fremlegges for Stortinget. I Høyre og Venstre er avtalen knapt et tema i det hele tatt, den tas for gitt.
Også i byråkratiet i Utenriksdepartementet er man lite interessert i kritiske røster i Norge om denne avtalen. Norges har fremmet sitt kandidatur til Sikkerhetsrådet i perioden 2020-21 og denne «valgkampen» ble lansert tidligere i høst.»

For en drøy måned siden la FN ut en kort propagandafilm på YouTube:
«What is the Global compact for migration?»
– med smilende kvinner og barn presenterer FN massemigrasjon som et ubetinget gode.

I filmen hevdes det at «migrasjon er en motor for vekst og entreprenørskap» og at innvandrere sendte «450 milliarder dollar til utviklingsland i 2017» mens de brukte «85% av inntektene i vertslandene sine».
Ingen motargumenter eller negative statistikker presenteres.
Filmen fastslår at FNs Migrasjonsavtale er «den første avtalen som dekker alle aspekter ved internasjonal migrasjon».
Også aspekter som innebærer skritt for å hindre og straffe motstand mot massemigrasjon og «The Great Replacement«.

Selv om FN-filmen har vært på YouTube i over en måned har den bare 8197 visninger.
Den har over 1100 «misliker» og bare 38 «liker».
Av de 297 kommentarene er det overveldende flertallet negative til Migrasjonsavtalen og FN.

Ekte Nyheter oppfordrer fortsatt våre lesere til å kontakte Høyre-politikere og spørre hva de mener om denne avtalen.
Fra lokalt til regjeringsnivå.
Kontaktliste for Høyres representanter på Stortinget her.

På spørsmål om møtet i Marrakesh i Marokko 2.mai tidligere i år
der Norge var representert ved Bård Ludvig Thorheim (H), politisk rådgiver i UD,
svarer Lars Petter Henie i Utenriksdepartementets avdeling Seksjon for migrasjon dette:

«Ministermøtet vedtok en politisk erklæring og en handlingsplan for arbeidet i perioden 2018-2022.»
og:
«Slike erklæringer presenteres av formannskapet som kompromisser der alles parters hensyn er ivaretatt.
Deltakerne inviteres til å slutte seg til ved konsensus, altså ved enighet.
Det settes ikke signatur på noe dokument.»

En underskriftskampanje på Opprop har nå over 1000 signaturer, og en underskriftskampanje rettet mot Statsminister Erna Solberg og Høyre trenger flere.

 

ektenyheter