Foto: Illustrasjonfoto.

Det er lansert en norsk underskriftskampanje mot FNs Global Compact for Migration.

Det folkelige engasjementet mot FNs migrantavtale, som i sin helhet heter «Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration» øker i omfang.

Fra før har Marin Sellner i Østerrike og Generasjon Idenitet i Storbritannia og Danmark lansert underskriftskampanjer mot migrantpakten og når er altså en kampanje på plass i Norge.

Ekte Nyheter ønsker initiativtakern lykke til og håper mange av våre leser tar seg tid til å signere.

Du kan signere den norske kampanjen her.

ektenyheter