Baby
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

‘Håndbok For Helsestasjoner’, skrevet av Nina Misvær og Gunnar Oftedal, oppfordrer til å neglisjere små barns behov for fysisk nærhet om natten fordi det angivelig ikke passer inn i vår kultur å dekke disse behovene. Boken oppfordrer fagfolk på helsestasjoner til å spre denne ideen til foreldre, og motarbeide deres samvittighet.

Selv om boken også spesifikt tar opp innvandrerfamilier som et tema*, nevner den overhodet ingenting om kjønnslemlestelse, ifølge Tidsskriftet.no. Ei heller noe om rus og overgrep.

* Send oss gjerne faksimiler av hva som står om dette, hvis du som leser har boken.

Kilder: Dagsavisen, Tidsskriftet.no

ektenyheter