Hjem Ideologi Multikultur Skriften på veggen: Tilbakevandringspartier og personliggjøring av multikulturalismens ofre ..og de ansvarlige

Skriften på veggen: Tilbakevandringspartier og personliggjøring av multikulturalismens ofre ..og de ansvarlige

296
Faksimiler

FRP politiker og Document –skribent Kent Andersen, skrev for 2  år siden artikkelen «Vil du redde ditt smarte image? Bytt politisk side nå» – henspilt på støttespillerne til multikulturalisme-religionen (inkl. globalisme, islam-apologetisme og resten av «pakken»).

Noen politikere har kanskje lest den for nå har altså selv representanter for Skandinaviske sosialdemokrat-partier gått på talerstoler og forkynt både mengdereduseringer og kravskjerpelser for innvandringen, og helt nylig attpåtil en som oppfordret svenskene til å stemme Sverigedemokratene!

 

Endatil i Sverige – selve «Ground Zero» for utviklingen med stadig flere «Absurdistans» (nå teller vi i tillegg både Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Canada, m.fl..) – måtte ekstremist-regjeringen Löfven gi etter for virkeligheten i 2015 og innførte til slutt først grensekontroll og så flere innstramminger ..til iflg. VG..blant de strengeste asylreglene i hele EU.

Og det til tross for at det i følge samme regjering og samrørende maktapparat (media, akademia, kulturscenen og andre PK-meningsdannere) sine egne definisjoner – hamret inn i folket  i år etter år – betød at de plutselig strittet IMOT mer berikelse av Sverige! IMOT flere leger og ingeniører, IMOT «mångmiljardvinster och kompetensregn»…!

Og dessuten før merkbart mer av den «uendelige mark og skoger» Fredrik Reinfeldt observerte når han fløy over landet, hadde blitt befolket av berikere.
Derimot betydelig nedbrent.

 

Realiteten er at både Löfven, Reinfeldt og resten av flokken de kommer fra , har fart med de groveste løgner (tilsvarende gjelder også for Norge og andre «Vestlige» land). Også om dette:

https://petterssonsblogg.se/2017/06/27/minns-ni-kompetensregnet/

PETTERSONSBLOGG: ..Migrationsminister Morgan Johansson menar således att ”Det är läkare, lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Det handlar om att snabbt lära dem svenska och sen få in dem på arbetsmarknaden. Många av de här yrkena är bristyrken i Sverige”.

Sveriges Radio målar bilden att ”Allt fler flyktingar som kommer till Sverige är högutbildade. Många har utbildning inom bristyrken som läkare, tandläkare och ingenjörer”.

Aftonbladets ledarsida [v/Karin Petterson] hävdade nyligen att ”De människor som nu kommer till Sverige från krigets Syrien har ungefär samma höga utbildningsnivå som den svenska befolkningen.”

Folkpartiets Cecilia Wikström gick ännu längre än Aftonbladet och kritiserade i mästrande ton andra folkpartister för att de inte ”fattar att syrienflyktingarna är mycket mer välutbildade än svensken i gemen”.

 

EXPRESSEN, ANNA DAHLBERG: ..Visserligen finns det «några med väldigt låg utbildning» bland de nyanlända, medgav Löfven. Men han ville hellre tala om alla läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och svetsare som nu har kommit till Sverige.

Låt oss granska dessa påståenden. Förra månaden var 70 273 nyanlända inskrivna inom Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag. Av dessa uppgav 477 personer att de är läkare och 279 att de har arbetat som sjuksköterskor i hemlandet. Det rör sig alltså om en procent av alla inskrivna.

Under 2016 deltog sammanlagt 2 804 nyanlända i något av de 14 snabbspår som har startats för att i rekordfart få ut högutbildade och yrkeskunniga personer till bristyrken i arbetslivet. Det motsvarar fyra procent av alla inskrivna..

..Till exempel hade man inte lyckats få ut en enda slaktare/styckare på någon arbetsplats. För lärarna går det lite bättre. Strax före jul hade de första 20 lärarna avslutat sitt snabbspår..

..Hur stor är då den grupp som Löfven refererar till som «några med väldigt låg utbildning»? Svaret är att det är den enskilt största gruppen.
31 procent av de nyanlända hos Arbetsförmedlingen har inte ens gått ur grundskolan. Ytterligare
17 procent har en utbildning motsvarande svensk grundskola (9-10 år). Löfvens «några» utgör alltså ungefär hälften av alla nyanlända..

..Numera är utspel om mångmiljardvinster och kompetensregn sällsynta. Den utvecklingen borde alla välkomna, eftersom en förutsättning för att lyckas bättre med integrationen är att man har en riktig verklighetsbild..

 

Tilbakevandring

Men hverken begrensninger, ei heller full stopp, er bølgen som nå sakte begynner å reise seg.

Det er nemlig økende støtte til uttalte TILBAKEVANDRINGSpartier. Politiske partier som går til valg på hjemsendelser i størrelsesorden 100.000-vis. Minst. Og det er pr. land, ikke en total for Europa. Altså en reell reversering av multikulturalisme-vanviddet.

I Italia gikk både Lega og Berlusconis parti til valg med løfte om 500-600.000 hjemsendelser. I Sverige fronter Alternativ for Sverige (AfS) seg som Ätervandringspartiet og med hash-taggen #enhalvmiljon – som skal återvandra – og brosjyren Information til dig som ska återvandra:

Brosjyre fra AfS

AfS valfinal i Kungsträdgården, Stockholm 7. september 2018

 

Personliggjøring

Tilgjengelige vitnemål fra voldtatte og andre som har fått kjenne på kroppen multkulturalismens konsekvenser er også økende. For eksempel ble det under demonstrasjonene i Chemnitz nylig, frontet store bilder av personer som har blitt frarøvet sitt liv – de ultimate ofre(de) på multikulturalismens alter.

 

Den naturlige utvikling er en også økende personlig ansvarliggjøring av de som har igangsatt og senere vært pådrivere for multikulturalisme-vanviddet. Ansvarliggjøring for nettopp alle dem disse personer har vært villige til å ofre – i tilbedelsen av sin utopiske multikulturalisme-religion.

Alle de drepte, lemlestede, voldtatte, opp-bankede, mobbede, …
Det økonomisk skadelidende hører også med, enten det er forhøyet pensjonsalder og mindre sosiale ytelser eller dårligere helsevesen – for noen livsforkortende – pga. både lengre ventetid og lavere medisinsk kvalitet pga. mindre penger pr. pasient, enn man ville fått i mer eller mindre homogene samfunn som fokuserer på og priororiterer eget folk.
(Samfunn/ nasjoner vil nødvendigvis kunne være mer «velsmurte» og effektive når de ikke har alle ekstrakostnadene som følger med på «multikulturalismens lass», fra tolker til politi-/ retts-/ fengels-vesen, språk- og annen ekstra «kulturell» opplæring nødvendig for å kunne fungere i vertslandet/ med vertsbefolkningen, tilpasninger til særkrav fra de ulike etniske og religiøse undergrupper i innvandringsbefolkningen, osv. osv.)

 

Både tilbakevandring og personliggjøring kan ikke skje raskt nok. Tallet på ofrene og alle mulige kostnader – verst naturligvis de menneskelige – for denne multikulturalisme/ globalisme/ islamapologetisme -«pakken» blir naturligvis høyere dess lengre tid det tar før den er reversert.

***

ektenyheter