Ekte Nyheter kjenner til at flere vil stemme nei.

Global Compact for Migration (GCM) hører inn under Utenriks- og forsvarskomiteen hvor Christian Trybring-Gjedde (FrP) er fraksjonsleder.

Ekte Nyheter kjenner til at saken skal behandles på FrPs gruppemøte i ettermiddag og at Tybring-Gjedde sin innstilling er at FrP ikke bør støtte en slik signering. Fra før har også FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim uttalt at han er mot at Norge skal signere.

Ekte Nyheter følger saken.

 

 

ektenyheter