Foto av Joachim Brudzinski

Polens innenriksminister Joachim Brudzinski anbefaler at Polen trekker seg fra FNs migrasjonspakt (Global Compact on Migration) som skal sluttsigneres i desember.

Fra før har USA, Australia, Ungarn trukket seg fra avtalen.
I Østerrike har både Folkepartiet (ÖVP) og Frihetspartiet (FPÖ) annonsert at de ikke vil undertegne avtalen i sin nåværende form.

Ifølge Østerrikes forbundskansler har også danske myndigheter uttrykt bekymring for avtalens innhold.

Kilde: Reuters, Breitbart.

ektenyheter