Foto: Wikipedia

Er partiledern i KrF, Knut Arild Hareide god eller en godhetsposør?

I et leserinnlegg i VG lørdag 13 oktober svarer partileder i Krf Knut Arild Hareide sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad om hvorfor han vil at partiet skal skifte blokk i norsk politikk.

Hareide skriver blant annet:

«For meg er dette et verdivalg. Tilliten mellom folk. At vi som politikere har et ekstra ansvar for ikke å bidra til å sette grupper opp mot hverandre. Hvordan vi snakker om hverandre. Det handler om vi skal ha et raust «vi», eller et fryktende «vi».

Det handler om hvor det største verdifellesskapet i norsk politikk finnes: Ikke noe parti står KrF nærmere enn Senterpartiet. Det gjelder blant annet i viktige spørsmål som synet på søndagen som en annerledes dag, eggdonasjon, alkoholpolitikken og tvillingabort.»

Han fortsetter også sin demonisering av FrP og skriver blant annet:

«KrF mener at mennesker på flukt fortjener beskyttelse i Norge, mener Frp kommunene bør kjempe mot å ta imot disse menneskene. Der KrF mener at Norge har et ansvar for verdens fattige, vil Frp i sitt program kutte milliarder i bistanden til verdens fattigste. Der KrF mener at klimaendringene må bekjempes med politikk og er menneskeskapte, er Frp-statsråder usikre på nettopp det. Der KrF mener Norge må stå på barrikadene for menneskerettighetene, mener Frp at Norge bør utfordre de samme rettighetene

Hareide ser ut til å glemme et viktig bibelsitat: «Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:37-39). Det sier ikke at du skal elske din neste mer enn deg selv og dine barn, men det er nettopp en slik politikk Hareide ønsker å føre.

Han vil ha flere migranter til Norge selv om han vet at vi kan hjelpe flere i nærområdene. Han vet at norske kvinner og barn betaler en høy kostand i form av flere voldtekter, ran og drap begått av migranter, men til tross for dette setter han de fremmede først.

Sammenligningen med Judas Iskariot er påtrengede. Hareide har forrådt det norske folk i en årekke med sin dumsnille politikk og nå foråder han også sine egne velgere.

Er du ikke enig med han er du ikke raus, du velger frykt og et kalder samfunn fremfor tillit og et varmere samfunn. Bullshit.

Innvandringen er i ferd med å drepe det norske tillitssamfunnet, vi trenger ikke se lenger enn til vårt naboland Sverige for å se hva en stadig større muslimsk andel av befolkningen leder til.

I sitt innlegg skriver også Hareide følgdende om partiet SV:

«Når det gjelder SV er jeg enig i at avstanden er stor i mange viktige verdispørsmål. Samtidig kjemper vi side om side i saker som klima og miljø, en mer rettferdig verden og barnefattigdom. Og det er bedre med et mindre fløyparti utenfor regjering, enn å ha et stort fløyparti inne i regjering.»

Ideen om at FrP skulle være et fløyparti, det «ytterst til høyre i norsk politikk» er absurd og viser hvor Hareide står politisk. Venstresiden har siden 68-revolusjonen gradvvis flyttet det politiske sentrum til venstre i norsk og Europeisk politikk, og ved sin definisjonsmakt gjennom en partisk presse blir stadig mer som bare for få tiårsiden ble ansett å være sunn fornuft definert som «høyreekstremt».

SV derimot er et venstreekstremt parti, gunnlagt under den kalde krigen i protest mot NATO og med flere i ledelsen som er selverklærte kommunister. Å regjere på dette partiets nåde er greit for Hareide, for FrPs politikk leder til et «kalder samfunn».

Les også saken: Ekte Nyheter støtter Helge Lurås sin anbefaling: Meld deg inn i KrF. 

Konklusjon: Knut Arild Hareide er en umoralsk godhetsposør. Han setter sitt eget ego fremfor å hjelpe mennesker i nød, han fornekter innvandringens negative konsekvenser og opphever seg selv til en moralsk dommer over mennesker han er uenig med.

Knut Arild Hareide er et dårlig menneske som ikke burde lede noenting, spesielt ikke et politisk parti i vippeposisjon i norsk politikk.

ektenyheter