Justis
Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Gjennomsnittlig fengselsstraff for de som fikk delt straff* for seksuelle overgrep mot barn under 10 år i Norge var kun 9 måneder i 2007.

For de som ikke fikk delt straff lå gjennomsnittlig straff på kun 3 og et halvt år for grove overgrep mot barn under 10 år.

* Delt straff betyr at de får fengselsstraff etterfulgt av en periode hvor de er frie så lenge de følger visse regler, f.eks. holder seg unna rus og ikke begår nye overgrep i den betingede perioden (i dette tilfellet: 10 mnd i gjennomsnitt).

Kilde: TV2

ektenyheter