Foto: Wikipedia

Det er ganske utrolig, men partileder i Krf Knut Arild Hareide innrømmer i sin nye bok essensielt at han forkaster kristendommen. Han sier nemlig at problemet med høyresiden i Norge er at den er blitt for individualistisk.

Du trenger ikke å være kristen for å være individualist, men det motsatte er ikke mulig. Individet står sentralt i kristendommen, og når vi snakker om den kristne kulturarven er individualismen en sentral del av dette, særlig den protestantiske versjonen.

Et av de sentrale elementene i Martin Luthers tese var at individet skulle ha direkte kontakt med Gud og ikke gå omveien via geistlige byråkrater. Folk skulle lese Bibelen selv, tenke selv og ha et personlig forhold til Gud.

En sentral idé i alle grener av kristendommen er også at individet er skapt i Guds bilde («Imago Dei») og at det derfor er noe hellig og ukrenkelig ved individet. USAs grunnleggere skrev i sin uavhengighetserklæring at «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.»

Det er umulig å være kristen uten å respektere at hvert individ er hellig og ukrenkelig. Ingen stat, stamme eller kollektiv har rett til å overkjøre individet i «fellesskapets navn.»

For de som ikke er kristne eller som verdsetter individualisme mer enn noe annet finnes partiet Liberalistene som er et rendyrket individiualistisk parti som i vesentlig grad bygger på tradisjonen etter Aristoteles, men dersom den kristne tro er viktig for deg og ønsker å stemme på et parti som bygger på kristne verdier bør du definitivt ikke stemme på Krf.

Norge har i dag kun ett seriøst kristent parti og det er Partiet De Kristne.

ektenyheter