Hjem Lengre & Tyngre Apatisk Liberalisme et nytt begrep – TILSVAR

Apatisk Liberalisme et nytt begrep – TILSVAR

512

Jeg fikk nesten kaffen i halsen da jeg satte meg ned for å lese hva Ekte Nyheter hadde å formidle. Da jeg så overskriften «Apatisk Liberalisme – Et nytt begrep» ble jeg helt satt ut. Ikke at jeg forstod helt hva som kunne være apatisk med Liberalisme. Jeg trykket meg selvfølgelig inn for å lese hva dette her kunne være.

«Frihet til folket! Skriker Liberalistene.» Ja, vi gjør det, men at vi hvisker om konsekvensene? Vi er veldig åpne på at vi står for fred, frihet og ingenting gratis. Fred, frihet og ansvar med andre ord. Vi i Liberalistene mener at alle voksne mennesker eier seg selv. De eier sin egen kropp, sitt eget arbeid, sine egne ting og sine egne ord. Det betyr ikke at man ikke skal vise ansvar.

Skribenten kommer med et eksempel om fyrverkeri. Dette ble som kjent sterkt regulert for noen år siden. Her kom staten inn og sa at; Nei, siden noen få mennesker ikke klarer å vise ansvar så får INGEN lov å bruke dette. Dette er en strategi som fungerer UTMERKET, i barnehagen. IKKE blant voksne mennesker. Om noen velger å kjøpe fyrverkeri for så å skyte av seg hånden, så har de ikke vist ansvar. Før pinneraketter ble ulovlig var det store  nyhetsinnslag på tv om farlighet rundt bruk av fyrverkeri så man kan ikke skylde på andre enn seg selv i en slik situasjon. Skal man gjøre det ulovlig å være dum?

Jeg syns det er trist å lese et slikt innlegg der skribenten, AndyAce83 ilegger foreldre å være narkomane. I et tenkt eksempel som i dette tilfellet blir det bare for dumt. At barna til disse narkomane i tillegg skal ha fått tak i fyrverkeri og skutt inn i skribentens hus med det til følge at AndyAce83 mister både hus og familie høres helt forferdelig ut og det er nettopp det. AndyAce83 bruker her eksempler for å settes folks følelser i sving. Selvfølgelig kan det hende. Det kan hende i dag også men i en Liberalistisk verden ville dette faktisk vært enda mindre sannsynlig enn det er i dag. Dette fordi de fleste velforeninger og lignende ville ha leid inn sikkerhet til evenementer med fyrverkeri. De fleste velforeninger og bofelleskap ville nok også hatt et forbud mot uvettig bruk av fyrverkeri.

Det stemmer at om vi gir frihet til folket må alle ta ansvar. At mennesker igjen må ta ansvar for egne liv istedenfor alle andres og samtidig bli fratatt sin frihet som i dag vil gjøre at folk faktisk tar det ansvaret. At AndyAce83 sier vi er idealister som fornekter virkeligheten er absurd da det er vi som faktisk ser virkeligheten.

Narkotikabruken gikk NED i Portugal etter de avkriminaliserte alle narkotiske stoffer

Det er helt korrekt at Liberalistene vil legalisere både narkotika og prostitusjon. Vi er helt enig med AndyAce83 at dette vil gå som hånd i hanske. Vi ønsker også å legalisere gambling, persontransport uten løyve og våpen for å fylle opp hansken.

AndyAce83 sier vi reklamerer for fri narkotika. Eller narkotika til folket. Han sier også at vi driver med villedende reklame. Vel, vi oppfordrer ikke til fri narkotika. Vi er imot ethvert forbud som fratvinger individet dets rett til egen kropp. At skattebetalerne skal betale store summer for å jage og straffeforfølge mennesker som aldri har skadet andre enn potensielt seg selv er etter vårt syn helt avskyelig, både ovenfor de som bruker narkotika og de som må betale for forbudet. Det koster ikke bare penger å straffeforfølge mennesker som ikke skader andre. Det koster ressurser. 1 / 3 av alle innsatte i norske fengsler i 2016 satt inne for narkotikakriminalitet. Politiet bruker veldig mye ressurser på narkotika arbeid. Dette er fengselsplasser og politiressurser som kunne blitt brukt til å etterforske innbrudd, vold og voldtekt. Forbrytelser hvor det er et klart offer. Tilstanden i Norge i dag er at politiet henlegger saker med kjent gjerningsmann. Politiet i Oslo henla i 2017 – 55.000 av 88.000 anmeldte straffesaker.

Vi ønsker strengere straffer i de tilfellene der det er et offer. Det er korrekt slik skribenten skriver. Vi ønsker også å avvikle velferdsstaten på sikt. Vårt mål er et samfunn som har en så liten stat som mulig. Politi som beskytter min og din rett til å ikke bli skadet av andre, et rettsapparat som behandler alle likt ovenfor loven og et militær til å forsvare landet. Men det er vårt endemål. Dette er ikke noe jeg kommer til å oppleve ved fredelig overgang, kanskje jeg opplever en kollaps. Vi ønsker å unngå kollaps ved å sakte men sikkert bygge ned staten og en veldig god begynnelse er å gi folket frihet tilbake samtidig som offentlige utgifter reduseres drastisk og kan gå tilbake der de hører hjemme, hos folket.

Slik fungerer velferdsstaten

Vi i Liberalistene anerkjenner realiteter. Det er derfor vi er et parti. Den beste måten å få til en endring i dagens politiske fauna av sosialister er å etablere et nytt parti. Et parti med prinsipper i individuell frihet. Et parti som vil sloss for individets rett til frihet og privat eiendomsrett. Vi ønsker det beste for folket og for hele landet. Vi vil gi folket frihet tilbake og vi vil la folket slutte å betale staten for å frarøve menneskene den friheten. Vi er et lite parti, ja det stemmer. Vi kan fint vokse, men så lenge det eneste folk slik som AndyAce83 her, assosierer oss med er de mest følelsesladde og tabubelagte temaene i dagens forbudssamfunn så går det i den farten det går.

Som AndyAce83 så fint sier i slutten av sitt innlegg så har vi flere ganger påpekt at skatt er tyveri og vi vil slåss mot alt som er Mot individuell frihet og for alt som er For individuell frihet. Vi ønsker å gi skatteletter helst der det ikke går ut over noe, men heller kan tilføre noe, derfor er en legalisering av offerløs kriminalitet et stort skritt for å muliggjøre store skatteletter, mer frihet og mer ressurser til områder som i dag sliter; som eldreomsorg, de syke og de fattige.

Vår gulrot er frihet!

Jan Sverre Bauge
Styremedlem
Liberalistene Rogaland

ektenyheter