Hjem Idioti Ukens – Europas befolkningsutskiftning, minutt for minutt (nesten)

Ukens – Europas befolkningsutskiftning, minutt for minutt (nesten)

139
Faksimile

Gjengitt med tillatelse fra en særdeles skrivekyndig og godt informert Dansker:

 

26. juli Den spanske enklave Ceuta ligger i den nordlige del af Marokko helt ud til Gibraltarstrædets kyst.

Hvis migranterne fra Afrika kan forcere grænsehegnet til Ceuta så er det reelt lykkedes for dem at trænge ind i Europa og i EU, og det er præcis hvad der netop er sket, hvor cirka 600 afrikanske migranter løb stormløb på grænsehegnet med en hidtil uset voldsomhed og brutalitet.

Politiet og grænsevagterne blev angrebet med afføring, hjemmelavede brandbomber og læsket kalk der medfører voldsomme forbrændinger. 15 grænsebetjente måtte bringes til behandling på hospitalet.

Angrebet på grænsen er blot det seneste af mange, men det overgår dem alle i brutalitet.

Det er ikke længere nok at beskytte Europas ydre grænser med grænsevagter og politi. Der bør sættes militær ind.

Den tyske avis Welt har en kort videofilm af stormløbet.
Kilder: Welt, Telegraph

Faksimile

 

 

27. juli Dagens situationsrapport fra NGO-Rejser:
Der ledes stadig systematisk efter migranter i farvandet ud for Libyens kyst, som NGO’erne kan fragte til Europa.

https://www.marinetraffic.com

 

28. juli Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, meddeler på Twitter at han agter at gennemføre en absolut nultolerance overfor kriminelle asylansøgere. De skal ikke have lov til at få hverken asyl eller ophold i Italien på bekostning af den italienske befolkning.

Jamen kan han da det? Italien er – i lighed med Danmark – medlem af EU, og er «bundet» af de samme internationale konventioner som vi er.

Ja, det kan han, – fordi den italienske regering ikke består af en samling inkompetente uduelige ansvarsløse skvatrøve.

 

28. juli Et område totalt ude af kontrol, – en krudttønde der kan eksplodere når som helst.

Mail Onlines journalist, Andrew Marlone har været en uge i den parisiske forstad Saint-Denis, hvor der lever mere end 300.000 illegale indvandrere, – primært fra Sub Sahara (landene syd for Sahara ørkenen) Elfenbenskysten, Nigeria, Sudan, Eritrea, Congo, Guinea og Sierra Leone.

Som illegale indvandrere har de ikke andre overlevelsesmuligheder end kriminalitet og sort økonomi. Udover disse 300.000 illegale indvandrere lever der yderligere 420.000 legale indvandrere under fattigdomsgrænsen.

Problemet vokser bogstaveligt talt time for time. Der ankommer 80 nye migranter til Paris i timen, – 560 om ugen, – 29.120 om året, og her er der tale om KUN Paris.

Området har den største koncentration af moskeer i hele Frankrig. 160 officielle moskeer og mange flere uofficielle.

Fransk Politi betegner området som en no-go zone, hvor de kun nødigt bevæger sig ind i, og når de gør det er det med mindst 4 svært bevæbnede betjente i hver bil.

Området er hjemsted for en stor andel af terrorister, jihadister og terrorrelaterede personer. Der er cirka 350 kendte og registrerede jihadister i området. Hertil kommer 1.700 som myndighederne antager er vendt tilbage til Frankrig efter at de har været i Syrien og kæmpe for Islamisk Stat. De udgør en del af de cirka 15.000 terrorrelaterede personer som myndighederne mener er i Frankrig.

Andrew Marlone fortæller at han har rejst meget som journalist i de arabiske og afrikanske lande, og at han aldrig nogensinde har oplevet en tilsvarende fjendtlighed som den han oplevede i Saint-Denis. ”Jeg fik ikke trykket hånd med nogen. Der var ingen der ville røre ved en vantro”, fortæller Andrew Marlone.

Det får Andrew Marlone til at tvivle stærkt på at integrationen nogensinde vil lykkes.

Andrew Marlone slutter sit ophold i Saint-Denis af med denne konklusion:

Citat: ”Efter at have tilbragt flere dage i Saint-Denis, står det klart for mig, at området allerede er tabt for Frankrig – tabt for fransk lov, ligestilling, religionsfrihed og selv for adgang til gaderne for politiet.
Faktisk er dette en parallel stat, – en stat i en stat med sine egne regler og religiøse domstole – hvor troskaben til islam kommer forud for troskaben til Frankrig.” Citat slut.

Man kan jo virkeligt undre sig over at de Vesteuropæiske politikere, – ikke mindst de svenske – tilstræber nogle fuldstændigt tilsvarende forhold i deres lande, – men det gør de.

Faksimile

 

 

29. juli Gefira har i nogen tid holdt øje med de demografiske processer, der finder sted i Europa, – især i den vestlige del af Europa. Her offentliggør Gefira en rapport om Sverige, – et veludviklet, typisk vestligt land, medlem af Den Europæiske Union. Rapporten indeholder uafhængige beregninger ved hjælp af dedikeret demografisk software Cerberus 2.0. Rapporten er baseret på input fra de officielle statistikbureauer.

Fertilitetsraten for svenske kvinder er lav, 1,6. Det er langt fra nok til at den etnisk svenske befolkning vil kunne reproducere sig selv. Den skal – logisk nok – være på mindst 2.

Man kan så undre sig over den almindeligt udbredte paniske angst for at vi bliver færre, når nogle af verdens største problemer er overbefolkning, den hastighed hvormed jordens ressourcer opbruges og de klimaforandringer der især skyldes menneskets udledning af drivhusgasser.

Baseret på de demografiske forandringer der er sket i Sverige indtil nu, og et estimat over den fremtidige udvikling, så vil år 2060 blive det år hvor den svenske befolkning bliver en etnisk minoritet i deres eget land. (Det vil af det følgende fremgå at det sandsynligvis bliver længe inden da.)

Det ville ikke være noget problem hvis tilgangen af nye borgere var fra vores egen kulturkreds, men det er den ikke. Det er mennesker fra en kulturkreds der er så væsensforskellig fra vores som den overhovedet kan være, hvilket giver anledning til en berettiget frygt for at det bliver alt andet end behageligt at udgøre en kristen minoritet i Sverige.

Det er ikke noget man behøver lave fremtidsestimater for at beregne sig frem til. Det kan allerede nu ses i de lande hvor den kristne befolkning udgør en minoritet.

Ifølge den tyske menneskerettighedsorganisation ”International Society for Human Rights” (ISHR), er 75 procent af alle religiøst forfulgte kristne. (Opgjort i 2007)

En anden organisation ”Open Dors” har kortlagt de 50 lande hvor kristne er mest forfulgte. I 40 af disse 50 lande er hovedårsagen til kristenforfølgelserne islamisk ekstremisme. (Opgjort i 2015)

De 10 lande hvor kristenforfølgelserne er værst er: Nordkorea, Somalia, Irak, Syrien, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritrea og Nigeria. (Bemærk Syrien hvis befolkning vi så venligt har taget imod.)

Kilde 1: https://www.religion.dk/u…/kristne-er-verdens-mest-forfulgte

Kilde 2: https://udfordringen.dk/…/kristne-er-de-mest-forfulgte-i-verden…/

I 1970 var 99 procent af den svenske befolkning etniske svenskere. Nedenstående er, årti for årti, en demografisk opgørelse over hvor stor en procentandel af Sveriges befolkning der er etniske svenskere.

1970 – 99,05 procent.
1980 – 98,26 procent
1990 – 95,57 procent
2000 – 92,95 procent
2010 – 87,37 procent
2020 – 78,25 procent
2030 – 70,75 procent
2040 – 64,08 procent
2050 – 58,06 procent
2060 – 52,08 procent
2070 – 46,61 procent
2080 – 41,49 procent
2090 – 36,66 procent
2100 – 32,26 procent

Man bør bemærke at den demografiske udvikling er baseret på de officielle svenske statistikker.
I Sverige – såvel som i Danmark – medregnes 3.generations indvandrere ikke i statistikkerne. De reelle tal er derfor en hel del højere. Her citeret fra Danmarks Statistik:
Citat: ”Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark.”

I den demografiske fremskrivning for Sverige angives år 2030 som det år hvor indvandrere udgør cirka 30 procent af Sveriges befolkning. Det gør de skønsmæssigt allerede nu i år 2018.

Faksimile

 

 

29. juli Hvad sker der???

I løbet af gårsdagen og natten til i dag har migrantfærgen, Open Arms, taget turen fra SAR-området (Search and Resque) ud for Libyens kyst, og op til tæt på Malta.

Nu er det jo ikke ligefrem sådan at vi bliver overfodret med informationer. Den af EU orkestrerede masseindvandring (befolkningsudskiftning) skal jo for enhver pris holdes skjult for Europas befolkning, så der må gættes.

Forud for denne sviptur til tæt på Malta, har Open Arms ligget og cruiset frem og tilbage langs med Libyens kyst. Det er det typiske mønster når NGO’erne leder efter migranter som de kan samle op og fragte til Europa.

Mit gæt er at de opsamlede migranter er blevet overført til et flådefartøj eller et kystbevogtningsskib. Det er relativt almindeligt brugt.

Vi har derfor ikke nogen mulighed for at vide hvilket land migranterne bliver landsat i, medmindre vi kender identiteten på det skib de sandsynligvis er blevet overført til.

Her kan du måske hjælpe, Peter Krogsten. Hvilke skibe har været i umiddelbar nærhed af Open Arms på det tidspunkt hvor Open Arms var tættest på Malta?

Ret beset er det ligegyldigt hvor de bliver landsat. Der er ikke nogen migranter der har nogen nævneværdig lyst til at blive i hverken Spanien, Grækenland eller Italien.

De vil sive op igennem Europa mod de lande med den højeste sociale velfærd.

Det er derfor heller ikke op til de enkelte lande hvor sløsede de vil være med deres grænsebevogtning. De har et fælles ansvar overfor de øvrige EU-lande.

https://www.marinetraffic.com

 

 

29. juli Mere bullshit til folket.

Dagens solstrålehistorier er, at der nu ”kun” er 75 procent af de syriske flygtninge der er på varige overførselsindkomster, – i hvert fald ifølge Rockwool Fondens opgørelse fra 2017.

Det tal er Danmarks Statistik ikke helt enig i. Ifølge Danmarks Statistiks publikation ”Indvandrere i Danmark 2017”, så er 87 procent af de syriske mænd og 94 procent af kvinderne på varige overførselsindkomster.

Det skal dog siges at Danmarks Statistik er en års-publikation og at tallene i 2017 udgaven er fra 2016.

Hvis DR’s manipulerende artikel overhovedet skal have nogen informativ værdi, så er det vigtigt at vide hvor stor en andel af de 25 procent der er i beskæftigelse, der er i løntilskudsjob, men det får vi ikke noget at vide om. Jeg kunne meget vel forestille mig at det var pænt over halvdelen.

Løntilskudsjob har ikke nogen samfundsmæssig værdi, for det er nemlig det offentlige, – altså skatteyderne – der betaler lønnen. Det har heller ikke nogen nævneværdig værdi for de der kommer ud i jobtræning, for det er en ordning der i vid udstrækning misbruges. Når praktiktiden med gratis arbejdskraft er overstået så fyres den ansatte og en ny ”flygtning” ansættes med løntilskud.

Citat: ”Der er ingen som helst dokumentation for, at virksomhedspraktik bringer folk tilbage til arbejdsmarkedet. De ledige går som underbetalt arbejdskraft. Det giver dem ikke kvalifikationer, som bringer dem tættere på en arbejdsplads,” siger Torben Poulsen, hovedkasserer og leder af Metals A-kasse.
Kilde: https://www.ugebreveta4.dk/ledige-masseaktiveres-som-gratis…

Citat: ”78 procent af de ledige, der har været i forløb i Dansk Supermarked har ikke fundet beskæftigelse efterfølgende. De har ageret billig arbejdskraft uden at komme nærmere et almindeligt job, de kan leve af, siger HK Handels formand, Per Tønnesen.”
Kilde: https://www.retailnews.dk/…/supermarkedsgiganter…

Løntilskudsordningen er i virkeligheden en ordning der udgør et dobbelt tab, for det job der går til en gratis ”flygtning”, går naturligvis ikke til en arbejdsløs dansker, der så kan få overførselsindkomster i stedet for en reel lønindkomst.

Ordningen er i det hele taget dybt idiotisk, men det er også Lars Løkke der har fundet på den, så var jo forventeligt.

Citat: ”Syrerne er klart den største flygtningegruppe, og derfor er det afgørende, at de kommer godt i gang, hvis vi skal have integrationen til at lykkes.”

Øhhhhh??? Syrerne skal ikke integreres. De har flygtningestatus, og skal derfor i sagens natur hjem igen lige så snart forholdene i deres hjemland tillader der, – og det gør forholdene i Syrien efterhånden. Så rigtig god tur hjem, og tak for besøget.

Faksimile

 

 

29. juli På det tidspunkt (klokken 07:08 i morges) hvor migrantfærgen Open Arms var tættest på Malta, er hastigheden angivet til at være 1,1 knob.

Det er det der kaldes «styrefart», – det vil sige den minimumshastighed der er nødvendig for at fastholde skibet på dets position og modvirke afdrift på grund af strøm, vind og bølger.

For mig at se er der slet ingen tvivl om at de har fundet en omladning af migranter sted til et andet skib.

Som det vil fremgå af samme track så er Open Arms nu for fuld fart på vej tilbage til farvandet ud for Libyens kyst.

https://www.marinetraffic.com

 

 

29. juli Ingen kvaler, – Europas befolkning betaler.

Citat: «I forbindelse med pressekonferencen udtalte lederen af afdelingen for Menneskehandel og Menneskesmugling, Gerald Tatzgern, at afghanske familier sender deres sønner til Østrig for at få socialhjælp.

“I Afghanistan sender praktisk talt enhver større familier deres sønner mod Europa” forklarede Tatzgern.»

En af grundene ifølge politiet er man i Østrig igennem socialhjælp månedsvis modtage en sum der svarer til en årsindkomst i Afghanistan.»

Kilde til den oprindelige artikel i den østrigske avis «Die Presse.»

Faksimile

 

 

29. juli Syria Always Beatiful.

Der er dejligt nede i Syrien. «Jamen den video er jo ikke fra nu», vil den kvikke læser straks indvende.
Nej, det er den ikke. Den er fra 2016 hvor tingene så en hel del værre ud. Nu er der faktisk fred i langt størstedelen af Syrien.

Tiden er inde til at vende næsen hjemad og hjælpe til med at genopbygge landet.

 

 

31. juli

Faksimile

 

..fortsettelse følger…

 

ektenyheter