Hjem Ideologi Multikultur Svikerne

Svikerne

494
By European People's Party (EPP Summit 21 June 2007) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Svik er antagonisten til lojalitet og nå er den her igjen – det sosialistisk-ideologiske sviket mot fornuften. Sosialismen myrder gjerne alt og alle, bøndene, de med briller, de med litt avvikende syn og alle andre som måtte komme i veien for den rene ideologien.

Nasjonalistene som føler lojalitet med sine egne er sosialismens største fiender, for man skal gjerne svike sine foreldre eller egne barn, hvis de ikke følger den rette doktrine. Sosialismen er grenseløst umoralsk, dens eneste verdi er sosialismens seier over alt og alle. Uansett hvor mange ganger den feiler, uansett hvor mange land som ødelegges og barn som må spise rotter for å overleve, så fortsetter sosialistene å prøve.

Hutuer slaktet en million tutsier på tre måneder med machete. De likte dem ikke, følte ingen lojalitet til dem – et ideal for en sviker – man følger doktrinen og unngår enhver menneskelig følelse som hindrer et slikt ufattelig overgrep. Fyrtårnet Pol Pot var et ideal for noen av de gamle sosialistene, kanskje litegrann over the top for andre.

Nå svikes europeiske barn, deres familie og venner og alle rundt dem. En av dem har blitt tretten år og blir voldtatt av en migrerende muslim (såkalt asylsøker/flyktning) på skoletoalettet og får livet ødelagt. Berikeren får to måneders fengsel og blir ikke utvist. Fordi svikerne føler større lojalitet til en som voldtar våre egne barn enn et av våre egne barn. Foreldre, familie og samfunn får ingen oppreisning, overgriperen beskyttes av svikerne.

Svikerne lyver for oss ustanselig – sier det handler om de svake, men vi ser at det er de sterke, unge multikriminelle mordere, voldtektsforbrytere og voldsmenn som ankommer og ikke blir kastet ut igjen. Svikerne har en doktrine de følger og i den passer ikke sannheten, så de praktiserer agenda nyheter og andre fake news varianter – ensidig dekning.

Castro benyttet et lite vindu til å sende multikriminelle til USA, de multikriminelle finner selv veien idag, der de flykter fra rettsforfølgelse for mord, voldtekt og vold i egne land. Og media, akademia og politikereliten i Brussel og lokalt heier på dem hele veien til Vesten og sender gjerne båter for å få fortgang.

Hvorfor sviker de vestlig kultur? Kan en kultur egentlig svikes eller skal man bare akseptere at svikere bygger den om rett foran øynene våre fordi de har flertall? Er det landssvik å svike en nasjonalkultur – et helt lands kultur eller er det ikke landssvik å svike et helt land, fordi svikerne ikke sviker seg selv og de er jo en del av landet? Hva er logikken? Svik er åpenbart vanskelig å forstå – for noen. Det rasjonelle viser vei, for de som søker virkeligheten foran ideologien og det politisk korrekte.

Hvorfor sviker de oss, hvor kommer svikets ideologi fra? Hvorfor føler ikke disse menneskene større lojalitet til sine egne enn til voldskriminelle og en irrasjonell praktisering av flyktning- og asylsøkersystemet? Vi kunne for lenge siden ha diskutert en mer fornuftig praksis og diskusjonen har vi snart tvunget frem, men hadde det vært opp til svikerne alene, så hadde de destruert den hvite, middelaldrende mannen, fordi de hevder han ikke har en stabiliserende rolle i denne verden. Bare hvite middelaldrende menn er rasister, vent, moteordet er visst hatefull – i dag, torsdag. Og, ja, jeg hater svikere mot det som gjør oss aller mest til mennesker – omsorgen for våre egne barn.

Hvis hvite menn var så farlige, burde det ha vært bedre å leve i Midt-Østen og Afrika, men det er det jo ikke, for ellers hadde vel svikerne flyttet dit? Men det gjør de ikke. Ikke vil de ha multikriminelle i nabolaget sitt heller eller på skolen til barna sine.

Som vanlig vil de at andre skal ta regninga – sosialistens mantra.

I den vestlige verden, som fungerer så bra, skal vi slippe inn og gjerne hente inn destabiliserende elementer som de unge multikriminelle absolutt er. Erstatte meg, en hvit middelaldrende mann med en ung, lovende voldtektsforbryter. Bare de selv kan fatte det, fordi sviket er for stort til å fattes. Spekulere kan vi, men vi kan ikke fatte det, forstå det.

Hvordan skal vi rydde opp etter svikerne og MED svikerne? Hvordan blir rettsoppgjøret? Hva er straffen for å ha bidratt til å destabilisere hele den vestlige verden – med hensikt? Selvsagt vil de fortsette å lyve, hevde at de ikke visste, ikke skjønte, ikke forsto, ikke hadde nok kunnskap. Og de støtter seg på lovene som tillater flertallet å destruere en fredelig oase i en kaotisk verden. Kan de dømmes for svik slik Quisling ble dømt?

Terroristen og massemorderen ABB hadde fingeren på avtrekkeren og ble dømt for SITT svik – sviket mot norsk kultur, for slik gjør ikke en nordmann. Hva med de som ideologisk og praktisk assisterer alle de unge multikriminelle som har voldtatt, drept og banket seg inn i våre samfunn? Som søker en fullstendig nedbrytning av det menneskesyn, kvinnesyn og barnesyn som vi har og som islam forakter? Sviker ikke de oss alle, inkludert sine egne barn?

I dag applauderes de som har assistert morderne og voldtektsforbryterne og Listhaug skyves vekk, en av de få i posisjon som tydelig forstår hvordan multikriminelle skal behandles og som ble straffet for å forsøke å sette en grense. Man skal ikke sette grense for svikernes prosjekt. De er ikke ferdige ennå.

Den hvite middelaldrende mann har av sin mor og far lært seg et nokså unikt og høyverdig menneskesyn, kvinnesyn og barnesyn, men likevel – etter at han har innrømmet alle andre i tillegg til seg selv, bortsett fra alle utenfor grensa – gode rettigheter, så skal han destrueres. Svikerne lukter blod – den hvite, middelaldrende mann er på knærne, drep han mens han er nede.

Selv lukter svikerne av marxisme og feminisme – all menneskelig moral skal destrueres, bare marxismens syn skal seire og alle skal bli brødre og søstre under sosialismen. De tror på det fortsatt, de tror faktisk at hutuer ville latt være å massemyrde tutsier bare de alle var sosialister. De avviser kulturelle forskjeller og landegrenser mellom ulikhetene. Alle grenser skal vekk og alle skal forenes og smeltes sammen til Utopia. Hutuer og tutsier var sikkert forvirret av nasjonalismen eller kapitalismen. Det hadde sikkert ikke noe å gjøre med etiske og kulturelle ulikheter.

Jeg ser kommunismen, sosialismen, marxismen, Frankfurterskolen, postmodernismen og mange flere tenkninger, alle svikerne mot det menneskelige.

De søker en annen tilstand enn det menneskelige, det fornuftige, lojaliteten, arbeide for seg selv, beskytte nabojenta mot fremmede som vil voldta henne – slike verdier vil de ikke ha, det passer ikke inn i sviket mot oss. Vi skal ikke få beholde våre lokale, kulturelle forskjeller, beskytte oss mot det farlige fremmedkulturelle, beskytte oss mot islam – vi skal ødelegges og et Utopia skal bygges opp. Eksplosjonen i vold forklares med «enkelttilfeller» eller andre fake news begreper.

Mange av migrantene er gode mennesker, selv om de ikke har noe krav på å komme hit, men altfor mange er råtne, ødeleggende vesener som søker å destruere vår måte å leve på. Hvorfor vil svikerne ha inn DEM?

Ikke tror jeg på konspirasjoner og ikke tror jeg svikerne har en klar plan, så hva er det som skjer? Hvordan klarer de å forføre og lokke med seg så mange villige medløpere? Man må alltid spørre seg om en objektivt ond handling, som multikulturen åpenbart er, om den hviler på bevisst kalkulasjon eller på ren forvirring. Kanskje begge. Kanskje har noen sviker-ideologer fra venstresiden påbegynt prosjektet og så har de store massene i sin enfoldige medfølelse, kjemisk fri for visdom – assistert i stor grad, slik at planen ble til et løpsk tog. Appellerer medfølelse så mye sterkere til venstrevridde enn visdom? Er det det som skiller svikere fra oss lojale i dagens samfunn? Irrasjonelle følelser trumfer fornuften fullstendig?

Man trenger visstnok bare noen få prosent onde, som klarer å påvirke store, enfoldige masser, før en tretten år gammel jente kan bli voldtatt av noen som svikerne bevisst har hentet, bevisst lar bli her og så er massene enige i at DETTE er vår nye moral. Jenta må ta en for laget, ta en for ideologien – men hvilken ideologi? Hva er det som skjer?

Svikerne lyver og sier at den stakkars voldtektsforbryteren trenger et trygt sted å være – flykte fra situasjonen han kommer fra. Men han tar situasjonen med seg hit og etablerer den her for oss, for det er HAN som hjalp til å etablerte den der nede. Og akkurat HAN vil svikerne gjerne ta vare på her, dyrke han frem.

Hva er det egentlig de ønsker å dyrke frem? Hva er det venstresiden ønsker for fremtiden vår? Alle rasjonelle ser at venstresiden lyver i alt de skriver om prosjektet sitt, hvorfor stopper ikke flere opp og spør seg hvorfor løgn er nødvendig for å gjennomføre et angivelig gode for oss. Den uinteresserte majoriteten bryr seg ikke før et av deres egne barn blir voldtatt – frem til det skjer stemmer de på venstrevridde politikere, eller kanskje en høy, pen kommunist som Moxnes. De nyttige idiotene forstår virkelig ikke konsekvensene av sine egne handlinger.

Alle som arbeider for multikulti er svikere mot de vestlige verdier. DER, nå er grensa trukket opp. Hvilken side er du på, er DU en sviker mot kulturen vår og den tretten år gamle jenta og alle hennes medsøstre som har blitt voldtatt, blir voldtatt hver dag og skal bli voldtatt fremover i denne epidemien? Bør de alle være villige til ta en for laget, for ideologien til svikerne? Er DU villig til å la en av dine nærmeste ta en for laget, eller tenker du i beste sosialistiske stil at noen andre sikkert får regninga, så du og dine slipper å bli ansvarliggjort?

Forklar meg isåfall hva denne ideologien går ut på, så jeg i det minste kan forstå. Så jeg vet hvordan jeg skal dømme deg når oppgjørets time kommer og frata deg all makt for all fremtid til å forsøke å begå et nytt folkemord mot den hvite, middelaldrende mann og alle de han lojalt beskytter mot det onde her i verden.

***

ektenyheter