Adel
Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Selvom likhet for loven skal være et viktig prinsipp i vestlig sivilisasjon, har retten, inkludert Høyesterett, flere ganger innrømmet at trusler mot journalister straffes hardere fordi de rettes mot journalister.

Dette adelsprivilegiet støttes også av Norsk Journalistlag.

Eksempler: Her, her og her

«Høyesterett har gitt uttrykk for at trusler mot journalister er spesielt graverende og at det skal reageres strengt i slike saker.»

(Et interessant aspekt å påpeke er at dette er en innrømmelse fra rettsvesenet og de blodrøde journalistene om at strenge straffer faktisk motvirker det de er rettet mot, og at floskelen om at «strenge straffer virker mot sin hensikt» er løgn. Vil man beskytte seg mot trusler, og dermed foreslår å øke straffene for trusler, tror man naturligvis at strenge straffer er avskrekkende.)

ektenyheter