Hjem Satire Egentenker – Nytt ord

Egentenker – Nytt ord

177

På tide å lansere et nytt uttrykk. La oss kalle det «egentenker».

Det finnes mange religioner, men det er særskilt en vi skal snakke om. Den som ikke kommer til å slå tilbake med vold og sinne (Faksimile fra NRK)

Egentenker er omtrent det samme som «fritenker» men uten ateistiske konnotasjoner og fri fra John Lennon utopier. Behovet har dukket opp fordi jeg ser at å være «fritenker» betyr at man må tenke på en spesiell måte. Ja, det er et paradoks, men slik er det nå.

Listen over ateistisk «fritenkning» er lang. De kommer gjerne rundt høytider. Da har ateistene det ekstra vondt fordi alle andre er så glade og gleder seg, mens de selv vet at alt er løgn og må spre det gode budskap. Men egentenkning er det sjeldent. Bare bedreviten-klisjeer sagt uendelig mange ganger før.

Jeg vil hevde jeg er egentenker. Jeg er ikke ateist, faktisk er jeg kristen, men det er ikke det samme som å at man skrur av hjernen, slik «fritenkere» skal ha det til. Altså er begrepet ganske enkelt å forstå. En egentenker er en som tenker selv.

Tørrvittigheter er ateistens hovedargument. De største og mest siterte ateistiske tenkerene er oftest komikere. Tenk på det. Eller la være. Men ikke kall deg en egentenker hvis du ikke finner det fascinerende.

 

Så derfor lanserer jeg begrepet «egentenker». Egentenker er de som tenker selv og som prøver å finne sin egen vei i livet. Når de uttrykker sin egen mening formulerer de seg med egne ord, og ikke bare gjengir hva de har hørt før. De har ikke noen sterke ideologisk bånd, selv om de kanskje ser at en vei er bedre enn en annen. De har en en pragmatisk tilnærming til problemer.

 

La oss ha en Q&A

Kan man være ateist og egentenker?
Ja, det kan man. Men ikke hvis man er HEFer eller har en klar ideologisk tankemønster. En egentenker stiller spørsmål til ALT. Man spør det skumleste av alle spørsmål: Hvorfor? Eller mer spesifikt: HVORFOR mener jeg hva jeg mener?

Må man være rasjonell for å være egentenker?
Nei. Man behøver ikke tenke rasjonelt, eller ha rett, for å tenke selv. Man kan tro at jorden er flat eller rund. At verden er bare det vi ser, eller mystisk og okkult. Det viktigste for en egentenker er å ikke være en forbasket bedreviter. De fleste mennesker på akuttpsykiatrisk er nok egentenkere. Ikke at det nødvendigvis er positivt.

Kan man like John Lennon og være egentenker?
Ja, men man skal ikke være en forbasket bedreviter. Hvis man tror man har funnet svaret på alt og det er en ideologisk løsning, da slutter man å tenke selv.

Kan man være Human-etiker og egentenker?
Lyst til å si nei, men så lenge man ikke er en forbasket bedreviter, så i teorien… Ja.

Kan man tilhøre en ideologi og være egentenker?
Ja, men kun hvis man ikke er rigid i sitt tankesett.
F.eks. man kan både tilhøre både venstre eller høyre siden og tenke selv. Men man må ha en pragmatisk tilnærming til saker.

Det vil si at på et spørsmål som «Skal vi privatisere NSB?» vil svaret være «Hva vil funke best?» IKKE «Nei, fordi kun staten kan ta seg av et slikt ansvar» ELLER «JA, fordi aksjonærene skal ha sitt! »

Skal AndyAce83 diktere hva som er en egentenker og ikke?
Lyst til å si ja, men nei.

 

Ateister tror ikke på en gud, mange av dem tror ikke engang at Jesus eksiterte. Likefullt kan man se at de har mange sterke meninger på hva Jesus mente om det meste. En egentenker har nok forstått at det er totalt poengløst å diskutere teologi med en ateist. Det blir som å diskutere farge med en blind eller musikk med en døv. Skal man debattere med ateister er det kun metafysikken som har noe poeng.
(Faksimile fra NRK Ytrings kronikk av Tom Egeland)

 

Tidligere publisert på egen blogg

ektenyheter