Damascus
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

I følgende videoserie presenterer Yaron Brook (fra The Ayn Rand Institute) historien om Midtøsten og Islam.

Videoserien er svært lærerik, og avkler mange moderne myter, f.eks. ideen om at islam skapte en vitenskapelig gullalder (som i virkeligheten var forårsaket av Aristoteles’ innflytelse), eller at muslimer angriper Vesten fordi vi blander oss inn i landene deres (islamister har alltid prøvd å erobre verden, og er i dag veldig åpne om at de motiveres av pasifismen og papirtiger-tilstanden til dagens «Vesten» (infisert av postmodernisme og kulturmarxisme)).

Les også: Når kulturer misforstår hverandre

Hør også: Religion vs man (et annet foredrag fra ARI, som utfyller videoserien over ved å nevne mer om de teologiske forskjellene i islams grener, eksempelvis sjiaenes tro på hemmelig kunnskap som overleveres fra generasjon til generasjon via noen få lærde)

ektenyheter