Prison
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Den statsfinansierte forskeren Ingar Brattbakk vil bruke totalitære metoder for å oppnå en syntetisk balanse mellom etnisk norske og ikke-norske barn i skoler.

«White flight» er vanlig, blant annet velger mange sentrumsnære etniske nordmenn å ta barna sine ut av den nærmeste skolen. Det kan skyldes bekymring for rasisme fra elever og lærere, drapstrusler og vold allerede i barneskolen, brutale voldtekter, elendig eller ikke-tilpasset undervisning, m.m.

Brattbakk mener av en eller annen grunn at et fritt skolevalg er problematisk:

– Tvangsflytting vert jo vanskeleg i eit demokrati, men ein kunne kanskje prøvd ut ulike modellar, seier Brattbakk.

Han meiner ei 50/50-fordeling mellom elevar med etnisk norsk bakgrunn og minoritetsbakgrunn ville vore mogleg i teorien, men vanskeleg i praksis, når fordelinga av befolkninga i Oslo er slik den er i dag.

– Når vi ser ein tendens til at enkelte skular får veldig låg andel elevar med etnisk norsk bakgrunn, vil det vere verd å ta ein debatt på det. Ein bør diskutere om det skal vere såpass enkelt å bytte skule som det er i dag, seier Brattbakk.

Kilde: Klassekampen

ektenyheter