Jonas Gahr Støre sa i en minnestale for ofrene for 22. juli-terroren at vi ennå ikke har fått bukt med hat. Talen viser at Arbeiderpartiet og den politiske eliten fremdeles ikke er villig til å ta noe form for ansvar for det politiske klimaet de har vært med på å skape gjennom en uansvarlig innvandringspolitikk. Hat er nemlig den enkleste sak i verden å unngå.

Vi kan ikke velge hvordan folk blir født. Halvparten av befolkningen er i den nedre delen av IQ-skalaen. Det er også en tilsvarende normalfordeling i befolkningen i behovet for orden, grenser og trygghet. Sånn er det bare. Det kan ikke magisk trylles bort.

I praksis er det de enkle, lavoppløslige forklaringene som får definere samfunnet. Limet som binder oss sammen må være en enkel historie, og det er til dels våre politikeres ansvar å sørge for at den enkle historien som fortelles er positiv.

Hva betyr dette i innvandringsspørsmålet? Hver gang du går om bord på bussen eller i gaten og ser en innvandrer bør det første som faller inn i hodet være «der går en ærlig, fredelig, vel-integrert innvandrer som ikke går på trygd eller utgjør noen form for trussel mot norsk kultur eller samfunn.» Den historien genererer trygghet og gode følelser overfor innvandrere.

Dersom det første en tenker når man møter en innvandrer i Norge er «der går en kriminell snylter som hater Norge og som bare er her for å utnytte norsk godhet, samtidig som de er totalt respektløse overfor norsk kultur ved å gå i hijab og nekter å assimilere seg og snakke norsk» har man en dårlig fellesskaps-historie. Den historien genererer utrygghet og i verste fall hat.

Det er politikeres oppgave å sørge for at det er den første historien som fortelles, og ikke den siste. Hvordan gjør de det? Enkelt. Sørg for at det ikke finnes noe grunnlag for å tro vondt om innvandrere. Det betyr i praksis:

  • nulltoleranse for krimalitet og terror
  • innvandrerne må betale 100% for eget opphold, og kan ikke få noen skattefinansierte goder
  • innvandrerne må ha oppholdt seg på i lang tid uten lyter for å kunne søke om statsborgerskap

Hadde politikerne ført denne politikken ville det vært den gode fellesskaps-historien om innvandrere som hadde vunnet frem. Dette vet vi med sikkerhet fordi det er nettopp slik Singapore har unngått fremmedfrykt og fremmedhat selv om de har 40% innvandrere i landet.

Men politikerne har gjort nærmest sitt yttereste for å sørge for å skape grobunn for den dårlige historien om innvandrere. Det er arbeidsinnvandringsstopp til Norge. Det betyr at du nærmest bare kan komme til Norge dersom du er så kriminell i ditt eget hjemland at du er blitt forfulgt, eller at du er krigstraumatisert, analfabet og kommer fra et land hvor kulturen er så elendig at man er nødt til å flykte fra den.

Kort sagt, norske politikere har insistert på å velge fra nederste hylle. Det er nærmest den perfekte oppskriften for å skape misnøye, frykt og hat i urbefolkningen.

Selv etter 22. juli-terroren og lang tid i tenkeboksen viser Gahr Støre at han ikke har forstått noenting og at han ikke er villig til å ta ansvar for å bidratt til hatet. Det lover dårlig for stemningen i befolkningen fremover.

ektenyheter