Hjem Ideologi Multikultur Hei Tybring-Gjedde/FRP: I staden for «la MSM dø i fred», GJER NOKO...

Hei Tybring-Gjedde/FRP: I staden for «la MSM dø i fred», GJER NOKO med problemet!

372
Foto: Fra George Orwells 1984

MedieNorge har lenge vore kraftig korrumpert ved i praksis å være ei-side politisk aktivist på dei mest konsekvensielle områder for ein nasjon – først og fremst befolkningssamansetjing (masseinnvandring) og samfunnskultur (multikulturalisme, globalisme etc.).

Motivasjonen for denne aktivismen kan vanskeleg forklarast som anna enn resultatet av at eit stort fleirtal av dei som har innflytelse på medieinnhaldet – frå eigar/aksjonær til redaktør til journalist til «ekspert» til kjendis-synsar osv. – er «disiplar» av ein eller fleire kategoriar i eit tilsynelatande ganske sjølvmotseiande parallell-løp av

a) resultatet av ei samansmelting av marxisme og postmodernisme
b) økonomisk motivert globalisme

WORLD ECONOMIC FORUM: In simple terms, globalization is the process by which people and goods move easily across borders.

og der a og b gjerne også har smelta saman (ref. for eksempel multi-milliardærar som George Soros, Bloomberg m.fl. som finansierer og ellers støtter NGO’er, politiske kandidater etc. med meir eller mindre sosialistiske agendaer) og blir markedsført under banner som «liberalt demokrati», «den liberale verdensorden» eller liknande.
Dertil kjem

c) islamisk imperialisme.

 

Tybring-Gjedde/FrP løysinga: vi håpar og trur…

Nyleg har Christian Tybring-Gjedde – som heilt klart er blant dei som har fått «smake pisken» hardast frå MedieNorge – uttalt i ein Facebook-post at MSM bør få «dø i fred», i forbindelse med endå ein bortforklaring-og-i-praksis-meir-underkastelse-for-Islam leiarartikkel i Aftenposten.

Aftenposten er et skrikende eksempel på MSM og tilhører fortiden. Min oppfordring er at folk flest søker nyheter andre steder hvor refleksjonene over samfunnsutviklingen er dypere. La Aftenposten og andre MSM dø i fred. De forstår ikke verdien av våre sekulære frihetsverdier og har utspilt sin rolle.

Berre dette skapte «ramaskrik» og både VG, Dagbladet, Aftenposten sjølv m.fl. publiserte reaksjonar med karakteristikkar som «Urovekkende«, «Problematisk» og «trist og skadelig» i feit skrift.

Tenk då kva reaksjonane ville blitt dersom Tybring-Gjedde og FrP – de veit partiet han er stortingsrepresentant for og som har site i regjering i snart 5(!) år – hadde GJORT NOKO for å rette opp i det han sjølv klagar på!

For i eit land der i praksis heile folket er meir eller mindre tvangspålagt (skatt, lisens) å betale mange milliardar i finansiering av medier, er det ikkje noke urimeleg eller utilbørleg inngripen av dei folkevalde, å aktivt sørge for at medier som mottek finansiering (indirekte som ved redusert moms inkludert) også er representative for meinings-spekteret i befolkninga som – og det altså i realiteten ved tvang – finansierer dei.

I alle fall samla sett, og då også pr. «mediesektor» (TV, Radio, aviser, Internett,..) og helst regionalt.

 

Hvis Tybring-Gjedde og FrP hadde vore seriøse i sin kritikk av «MSM», «ARK» (Carl I. Hagens gamle klassiker) osv. hadde dei for lenge sidan forlangt at i alle fall NRK..

..som nesten 100% er finansiert av rundt 6000 millionar av heile folkets pengar og som har regjeringa der FrP altså har site i 5 år, som einerådande, utøvande eigar (jaja kulturministeren, men det er ein formalitet)..

..oppretta minst 1 fullverdig TV og Radio-kanal, bemanna av og dedikert til å reflektere politiske ståstader, samfunnssyn og interesser blant folket som dei siste tiår har vore diskriminert på grunn av konflikt med rådande ideologisk agenda hos eksisterande NRK-personell.

TV2 har vel eigentlig også nytt så godt av offentleg (folkets) spesialbehandling, at same krav burde bli stilt også der.

 

NyeMedier -milliarden NO!

Når det gjeld andre medier, avisredaksjoner etc. har Storting og Regjering nok ikkje same innflytelse som for NRK – og godt er det isolert sett – men i eit land som deler ut hundretals millioner av folkets pengar også til desse, burde Tybring-Gjedde og FrP’s her kreve ein rimeleg andel flytta over til «ikkje-MSM» -medier med underrepresenterte politiske ståstader.

DESSUTEN ein umiddelbar ekstraordinær innsats for å forsøke å ta igjen det tapte, det vil seie å styrke eksisterande av nemde «ikkje-MSM» -medier og få starta endå fleire med formål å reversere siste tiårs ideologiske indoktrinering fra desse «MSM’ane» og gjenopprette eit fornuftig MedieNorge som i alle fall totalt sett reflekterer meiningane og interessene til landets rettmessige eigarar.

Norge har tidlegare hatt satsingar som “Eldremilliarden” – krafttak ved hjelp av folkets innbetalte pengar til statskassen – for å avhjelpe konkrete, alvorlege skeivheiter i samfunnet.
No er det for lengst på tide med NyeMedier -milliarden!

***

 

Tidlegare omtale:
Sylvi-korskrypingen: kan FRP snart lære? NyeMedier Milliarden NÅ!
NyeMedier Milliarden NÅ! “Medieforliket” i realiteten mer penger til PK-indoktrinering

ektenyheter