Foto: Wikipedia

I tillegg til å streike har NRK også klart å hisse på seg store deler av Norges befolkning ved å ha intet mindre enn to av tre programledere med såkalt fremmedkulturell bakgrunn på selveste den norske nasjonaldagen — dagen da vi skal feire det urnorske.

Karine Haaland skrev om NRKs dårlig skjulte kulturimperialisme i Nettavisen, hvorpå Martine Aurdal i Dagbladet på forutsigbart vis stemplet det hele som rasisme.

La oss utføre et tankeeksperiment. La oss si at vi snur det hele på hodet. Sett nå at to av tre programledere på Pakistans riks-TV-kanal var etniske nordmenn på deres nasjonaldag. Hva ville Martine Aurdal da ha sagt? Jo, hun ville kalt det norsk kulturimperialisme.

I Norge behandler vi minoriteter temmelig bra, og det andre urfolket i Norge — samene — har til og med fått sin egen nasjonaldag med eget flagg. På denne dagen gjør NRK et stort poeng ut av å fremheve samisk kultur og benytte samiske programledere i så stor grad som mulig. Det skulle da bare mangle.

Er det da virkelig for mye forlangt at NRK behandler det andre urfolket i Norge med tilsvarende respekt?

Aurdal sier at vi på 17. mai feirer rettsstaten, og det er mye sant i det, men man hadde rettsstat i Danmark også, som vi var en del av frem til 1814. Norge følte likevel at danskene var så forskjellige fra oss at vi trengte å bli vår egen nasjon. Med andre ord, 17. mai er også like mye en nasjonaldag.

Men handler ikke Norge om kultur, norske flagg og bunad og sånn og ikke om rase? Vel, tenk litt over det. I Norge er vi stolte over den norske ulven. Den er nesten den samme ulven som bor i andre deler av verden, men den har visse genetiske særtrekk som plasserer den i Norge og Skandinavia. Folk er veldig opptatt av å bevare den norske ulven, fordi den er norsk.

Og brunsneglen vil vi ikke ha i Norge fordi den ikke hører hjemme i den norske faunaen. Den norske muggsopp, ulven og sneglen hører altså hjemme her i landet og skal ha sær-egne genetiske rettigheter, men ikke etniske nordmenn.

Du kan være enig eller uenig i om den norske ulven skal bevares, men blir det ikke litt sært at de samme menneskene som kjemper med nebb og klør for å bevare den norske ulven sier «norsk kultur, hva er det?»

Faktum er at gener er minst like mye en del av en kulturarv som bunader og matretter. Ja, genetiske særtrekk er faktisk en dypere form for kulturarv enn klesmote. I Norge er over 90% av befolkningen laktosetolerant, i motsetning til de fleste andre folkeslag som ikke tåler melk. Dette genetiske særtrekket gjenspeiler en tusenårig melkekultur som har vært så viktig for norsk overlevelse at det har satt genetiske spor.

En annen viktig del av den norske genetiske kulturarven er lys hud. Faktum er at den lyse huden gjenspeiler en bestemt klimatilpasning. Det er folk som bor i arktiske strøk med lite tilgang på D-vitamin via solen som har utviklet lys hud for å overleve de lange mørke vintrene.

Lys hud er like norsk som hvit pels er et særtrekk for isbjørnen. Det er ikke noe som heter isbjørner med brun pels.

Lys hud gjenspeiler tusenvis av års kulturarv og en arktisk levemåte. Merkelig nok har de samme menneskene som vil redde hvitpelsede isbjørner fra global oppvarming tydeligvis ingen problemer med å la hvithudete is-mennesker forsvinne og fortrenges fra sine urområder, på en måte som de ikke ville akseptert for noen andre urfolk eller arter. En kan virkelig undre seg over hvorfor.

 

 

 

ektenyheter