Soviet flag Sovjet-flagg
Foto: Illustrasjonsfoto

For å forhindre «brain drain» og «tapte inntekter for fellesskapet» ønsker Rødt å sette begrensninger på velstående nordmenns muligheter til å reise ut av landet i lengre perioder. Blant annet foreslås det å sette vedkommendes formue i pant, og forby at hele familier forlater landet samtidig.

Les mer på: www.rødt.no

ektenyheter