Hjem Lengre & Tyngre NyeMedier Milliarden NÅ! «Medieforliket» i realiteten mer penger til PK-indoktrinering

NyeMedier Milliarden NÅ! «Medieforliket» i realiteten mer penger til PK-indoktrinering

240
Foto: Fra George Orwells 1984

NTB melder at kulturminister Trine Skei «Folk må lær sæ» Grande inviterer til bredt politisk forlik om støtteordninger for mediene.

Videre iflg. NTB/Resett:

..medienes pressede ressurser gjennom en årrekke er en kilde til bekymring og en av de viktigste grunnene til at hun [Grande] valgte seg nettopp denne statsrådsposten.

 

Ja mon tro det?
Neste setning kan høres fornuftig ut:

Grande pekte på at det finnes ordførere som knapt møter en journalist på kommunestyremøtene lenger, og at det finnes tunge samfunnstemaer som få redaksjoner dekker skikkelig og gjennomgående over tid..

men med tanke på Grande’s

..Folk må lære seg å skille hva som er seriøse og useriøse medier..

uttalelse rettet mot Resett som eksempel på de useriøse ..da Resett avslørte hennes åker-sex med 17-åring i alkoholpåvirket tilstand,

samt hele håndteringen av denne saken fra både Grande selv, MSMediene (som først latterliggjorde og svertet Resett ..inntil de ble nødt til å erkjenne hendelsen) OG statsminister Erna Solberg,

så står ikke en generell og ideologisk nøytral bekymring for medienes samfunnsoppdrag til troende.

 

Mediemangfoldsutvalget

Vi blir videre fortalt (NTB) om Mediemangfoldsutvalget som i fjor bl.a. foreslo å øke pressestøtten og å redusere mediers arbeidsgiveravgift.

Samtidig vet vi at de fleste og alle de største (og politisk KORREKTE) «GammelMediene» i Norge – som i andre «vestlige» land – er ideologisk svært ensrettet bemannet, spesielt angående de aller mest konsekvensielle temaer som innvandring (som i realiteten har vist seg å utvikle seg til størrelsesorden befolkningutskiftning for Sør-, Vest- og på sikt kanskje hele Europa) og islamisering.

Ref. Frank Aarebrot’s årlige Journalistenes Storting –undersøkelse og lignende fra andre land:

Faksimile

Og vi vet (siste kjente informasjon) at landets politisk U-KORREKTE medier av noen størrelse – Document og Resett – forteller at de ikke har en krone i offentlig støtte, mens HRS må hvert år leve i usikkerhet om de får et par skarve millioner.

Dette Mediemangfoldsutvalget fremstår derfor som et «spill for galleriet».

 

Og hva feiler det FRP?? Nå snart 5 år i regjering!

Fra tidligere EN artikkel (kan visst ikke gjentas for ofte):
Hverken den siste, eller mange tidligere mobbet-til-korskryping -episoder mot Listhaug, Tybring-Gjedde, andre i, eller selve partiet FRP – kunne skjedd uten den ideologisk ensrettede MSMedia-inkvisisjon som har fått utvikle seg i Norge

Nå må snart FRP – og eventuelle rester av Høyre som ennå ikke er helt “dhimmifiserte” – begripe nødvendigheten av:

  • Egne radio og TV kanaler i NRK som er fullt bemannet av konservative og FRP -type liberalister (ikke Utopia-partiet Venstre -typen!)
  • Et konservativt/liberalistisk motsvar til TV2 (noe ala FoxNews)
  • Samt øvrige medier som motsvarer Dagsavisen og Klassekampen m.fl. og med tilsvarende offentlig støtte

 

Bukkene og dagens havresekk

NRK nærmer seg 6 MilliARDER av andre folk’s (nærmest) tvangsinnkrevde penger. Årlig.
Medietilsynets produksjonstilskudd (pressestøtten) 2017, største mottagere:

  • Dagsavisen: 35 Millioner
  • Bergensavisen BA: 28 Millioner
  • Klassekampen: 40 Millioner
  • Vårt Land: 39 Millioner

Fritt Ord – en annen støtteordning relevant for bl.a. medier – har for øvrig gitt avslag til Ekte Nyheter ved begge forsøk. Resett fikk også avslag, iflg. deres artikkel: Ytringsfrihet, slik den oppleves

 

NyeMedier Milliarden

Norge har tidligere hatt satsinger som “Eldremilliarden” – krafttak ved hjelp av folkets innbetalte penger til statskassen for å avhjelpe alvorlige skjevheter i samfunnet.
Nå er det for lengst på tide med NyeMedier Milliarden!

***

 

ektenyheter