Hjem Kulturkrig Ny stjerne(?) i FRP med mer sunn fornuft: «Menneskerettighetene» er ikke naturlover

Ny stjerne(?) i FRP med mer sunn fornuft: «Menneskerettighetene» er ikke naturlover

608
Faksimile

Ikke før har FRP’s innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim satt søkelys på at inntak av flyktninger (og ikke-flyktninger) til Norge (og andre høykostland), nødvendigvis har andre motiver enn å hjelpe flest mulig, så er han visstnok villig til å ignorere offisielle «menneskerettighets-konvensjoner».

Ifølge NTB-artikkel gjengitt i flere medier, gjør Helgheim den observasjon at praktiske konsekvenser av slike konvensjoner rett og slett kan «bli for dumt». Implisitt har han da også forstått at konvensjoner er høyst menneskeskapte og slett ikke naturlover man bare ikke kan gjøre noe med, slik man får inntrykk av fra «de kloke og gode».

 

Definisjoner, definisjoner…

De aller fleste – i hvert fall i «Vesten» – vil antakelig støtte et eller annet sett av rettigheter for alle (enkelt-)mennesker, som skal ansees som ukrenkelige og håndheves så langt praktisk mulig. Og et slikt «sett» synes rimelig nok å gi navnet «Menneskerettigheter».

Spørsmålet er hvilket «sett av rettigheter» dette skal være. Hvilke rettigheter skal det inneholde?

 

Negative vs Positive rettigheter

Konservative og Liberalister synes å dele en oppfatning av at «Menneskerettigheter» må – eller i hvert fall bør – være begrenset til det som også er kalt «umistelige» eller «naturlige» (inalienable, natural) rettigheter, gjerne definert som såkalte «negative rettigheter» i motsetning til «positive rettigheter».

QUORA: What are «positive rights»?

A positive right is a right to something; e.g. the right to basic healthcare or the right to a home, for example.

This is a fine distinction in some cases- for example, in the US we often speak of the «right to free speech,» which might lead one to believe that speech is a positive right.

In fact, it is not- it is a negative right, a right to be free from something; in this case, it is the right to be free from government interference with your speech.

A positive right implies that a person must be given something, so a positive right to food would imply that society must give everyone food, while a negative right to food would imply that society cannot stop people from getting themselves food.

Sosialister derimot er som enhver kan observere, veldig glad i det som da blir «positive menneskerettigheter», altså å kunne kreve at man skal få noe – f.eks. helsetjenester, utdanning, husvære, etc. – fra/betalt av noen andre.

Bl.a. Wikipedia beskriver at «Menneskerettigheter» først bestod av «negative» rettigheter, men har så blitt utvidet og utvidet med «positive».

WIKIPEDIA: In the «three generations» account of human rights, negative rights are often associated with the first generation of rights, while positive rights are associated with the second and third generations.

Og de blir nok utvidet enda mer, hvis sosialister ..og islamistene fra de ca 60 landene som utgjør Organisation for Islamic Cooperation (OIC), får viljen sin.

***

 

ektenyheter