Hjem Ideologi Multikultur Endelig sier FRP det åpenbare: Hjelpe flest mulig = null flyktninger til...

Endelig sier FRP det åpenbare: Hjelpe flest mulig = null flyktninger til Norge (høykostland)

253
Arbeiderpartiets talsperson torpederer forslaget, en bekreftelse på at de har en høyere prioritert agenda enn å hjelpe flest mulig.

I år bruker Norge om lag 20 milliarder kroner på mottak av flyktninger og integrering.

 

Helgheim mener Norge ved å spare disse pengene kan hjelpe opp mot 60 ganger flere flyktninger enn i dag, og dessuten være et eksempel for andre europeiske land.

 

Dette er «ikke relevant eller gjennomførbart» siteres AP’s talsperson. Begge deler er selvinnlysende løgn i sak, men den sørgelige anti-Nordmenn og anti-Europeere forsamling som (totalt sett) utgjør dagens Storting, vil nok hindre gjennomføring.

 

ektenyheter