Hjem Politikk Dobbeltmoral Rettssikkerhet for terroristene, men nordmenn må selv bevise sin uskyld!

Rettssikkerhet for terroristene, men nordmenn må selv bevise sin uskyld!

417
Faksimile

Mange forsvarer Arbeiderpartiets såkalte oppgjør med Sylvi Listhaug med at også IS-terrorister har krav på rettssikkerhet.

Dette er de fleste enige i – også jeg. For Ap betyr det at vi må slippe terroristene inn i landet, så de evt kan begå terror her, mens rettsstatens langsomme kvern maler i kanskje et tiår før endelig dom faller. For andre betyr det at vi benytter muligheten vi har til å stenge terroristene ute mens de evt saksøker staten for å bevise sin uskyld. Arbeiderpartiet insisterer på at  skattebetalerne skal betale hele regninga – fri rettshjelp for terrorister med to pass må jo være en selvfølge. Penger har vi skattebetalere nok av, så staten tar på seg å bevise skyld. Rasjonelle lar terroristene ta regninga selv.

Likevel skjer det hver dag i landet at individer med 1000 års norsk etnisitetsbakgrunn blir utsatt for omvendt bevisbyrde. Hver dag mister mennesker førerkortet sitt og de må selv gå til rettssak, betale av egen lomme og vinne frem for å få førerkortet tilbake. Politiet fratar deg førerkortet på stedet uten lov og dom. Du må gå til sak for å få det tilbake, du må betale, du er uten førerkort, kanskje i noen år og hvis du skulle vinne frem, så får du dekket omkostninger.

Enda verre er det når kemneren beslaglegger eiendelene dine, kanskje huset ditt eller foretar trekk fra kontoen din eller skjønnslikner deg. Igjen må du gå til sak, du må vinne frem, du må antagelig betale, evt få dekket kostnader hvis du vinner frem. Det haster for staten å frata deg eiendelene dine.

Har du lovlige våpen må du finne deg i at politiet akkurat når det passer dem, uten mistanke om noe som helst, kommer hjem til deg for å sjekke at alt er som det skal. Ingen dom påkrevet for at politiet skal kunne tvinge seg inn i huset ditt.

Eier du en Ruger Mini 14 tvinger staten deg til å kvitte deg med den – kompensasjon får du ikke. Hvor mange i Norge står klare til å kjøpe et ulovlig våpen? Du er skyldig, fordi du eier et våpen som Ap føler ingen burde ha. Skyldig uten dom.

Individer kan ilegges utreiseforbud uten dom. Når det haster for Arbeiderpartiet å stanse folk fra å dra utenlands, så stanser de deg – uten lov og dom. Men det haster selvsagt ikke for Ap å stanse terrorister fra å entre landet. Så Ap føler at de ikke kan ilegge innreiseforbud for IS-terrorister som skjærer av hodet på levende mennesker, brenner dem levende, drukner dem i bur, korsfester dem, kaster homser fra høyhus og masse-henretter. Slike må få komme inn i landet og henge rundt i mange, mange år mens de forsøker å følge Muhammeds drapsideologi, adoptert og praktisert av alle IS-terrorister.

Arbeiderpartiet og dets forsvarere hykler seg gjennom dagen og dagen i dag er intet unntak. Førerkortet skal du fratas på dagen, pengene dine skal du fratas, huset ditt kan de pantsette, utreise nektes du, inn i huset ditt tvinger de seg på, og utallige andre får regulert livet sitt hver dag uten dom, men statsborgerskapet skal massemordere kunne benytte seg av = Arbeiderpartilogikk. Da haster det plutselig ikke lenger.

Hvorfor er det slik at Arbeiderpartiet ikke har noen problemer med at andre enn domstolene griper sterkt inn i nordmenns liv uten lov og dom, men når mistenkte massemordere returnerer til landet etter sitt seneste drapstokt, så kan du banne på at Ap er der og tenker på terroristenes rettssikkerhet, uten å ofre en tanke på norske barnehagebarn som kanskje skal brennes i olje!

Kilde SITE/Newsweek: ISIS oppfordrer til å brenne vestlige barnehage-barn i olje

Faksimiler

 

Hva er det med Arbeiderpartiets forkjærlighet for ikke-hvite terrorister med den «rette» islamske ideologi kontra deres forakt for rettsprinsipper for nordmenn? Hvorfor lyver Jonas Gahr Støre på direkten når han blir spurt om samhandling med Hamas?

Hva er det med terrorister som inspirerer denne mannen så mye at han går langt og lengre enn lengst for å assistere dem?

Når kan vi forvente at Arbeiderpartiet går inn for at nordmenn skal ha den samme rettssikkerheten som IS-terrorister garanteres?

Ingen inngripen i fredelige menneskers liv uten lov og dom!

ektenyheter