Hjem Ideologi Politisk korrekthet Kommentar: Alle forbrytelser oppklart? Politiet tar seg tid til å gå etter...

Kommentar: Alle forbrytelser oppklart? Politiet tar seg tid til å gå etter «hatytringer»

273

Det ser ut til at alle alvorlige forbrytelser i Norge herved er oppklart. Politiet har tatt seg tid til å motta tips om «hatytringer».

– Av anonym innsender

Hva annet kan være forklaringen på at Politiet vil ta seg tid til å motta tips om såkalte «hatytringer» med en egen side? Da regner vi med at forbrytelser som voldtekter, drap, svindel osv. er oppklart 100% når de har ressurser til å motta tips om folk som føler seg forulempet av ytringer.

Siden til politiet nevner:

«Politiet ønsker tips om rasistiske, diskriminerende og hatefulle ytringer på internett, og informasjon om nettsteder der noen trues eller det fremmes hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller nedsatt funksjonsevne.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
religion eller livssyn
homofile orientering
nedsatte funksjonsevne
»

Dette er også nedfelt i loven. De kan faktisk med loven i hånden gå etter mennesker som kan ha ytret seg «hatefullt».

Ordlyden «fremme hat» kan ha mange tolkninger, og siden man tillater skjønn kan denne delen tolkes meget bredt, f.eks. å kritisere en religion eller kulturell skikk.

 

Straffeloven §185 visker ut store deler av §100 i Grunnloven, da den legger klare begrensninger på hva man skal mene:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.»

NRK-sponset gruppe bryter loven om hatefulle ytringer

Diskrimineringsloven brukt som aksjonsteknikk

I tillegg har du Diskrimineringsloven, som muliggjør straffeforfølgelse hvis man føler seg trakassert:

§6 sier tydelig hva som ikke er lov å diskriminere mot:

«Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.»

Så kommer §13: «Trakassering på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.»

Dette ble brukt som middel under Hodne-saken, der den norske «Malika Bayan» ble nektet adgang til frisørsalongen til Merete Hodne. Merete Hodne var en prominent anti-islamist, og Malika bestemte seg for å dra en god strekning forbi andre slaonger for å klippe seg akkurat der.

Selektiv håndhevelse

Det har vært sangtekster der Karpe Diem har en sangtekst der de vil «helle bensin over og tenne på» medlemmer av FpU. Og disse opptrådte på minnemarkeringen til 22. juli.

Samtidig blir andre dømt fordi de ytret seg om ting som ikke var korrekte.

ektenyheter