Hjem Politikk Dobbeltmoral Viktigste #MeToo mangler: Voldtatt av innvandrere – HYSJ! RASIST!!

Viktigste #MeToo mangler: Voldtatt av innvandrere – HYSJ! RASIST!!

940

Avsløringsbølger av drittsekk-menn synes å ha «skyllet over» samfunnet fra sektor til sektor.

Først – og i USA, naturligvis – var det Hollywood-topper (kulturlivet), så en runde i MSMediene, så Kongressen og andre deler av topp-politikken. Allerede 30. Oktober stod Caroline Fredrickson i The Atlantic bak overskriftenWhen Will the ‘Harvey Effect’ Reach Academia?

#MeToo har fått egen Wikipedia side, og der omtales dette sektor-aspektet slik:

..In addition to Hollywood, «Me Too» declarations elicited discussion of sexual harassment and abuse in the music industry, sciences, academia and politics..

Næringslivet, idretten m.fl. er også områder som skal «renses».
Men selv med dette sektor-fokus, er det ett område som «skriker» med sitt fravær!

 

Hvor blir det av #MeToo, offer for innvandrere –bølgen?

Og det til tross for at det er her man finner minimum ti-tusenvis av mindreårige jenter utsatt for voldtekt og annen misbruk fra innvandrere bare i Storbritannia, gjennom dette groteske fenomen kjent som «grooming«. Dette er ofte mer eller mindre organisert av – og ofrene blir «sendt rundt» mellom – flere, og de skyldige er for det meste Islam-medlemmer selv om Islams talspersoner og apologeter kamuflerer så godt de kan, ved å omtale overgriperne som «Asiatiske».

Faksimile

 

Noen, også på parlamentsnivå, mener det kan dreie seg om 1 MILLION ofre!!

Faksimile

(Sarah Champion var også minister i Arbeiderpartiets (Labour) såkalte «skyggeregjering», men fikk sparken etter å ha uttalte «feil» meninger offentlig…)

Medlemmer av innvandrerbefolkningen utfører uansett alt for mange – ikke minst av de mest voldelige – voldtekter og gruppevoldtekter også i andre Europeiske land, de Skandinaviske inkludert.

Sverige synes dog å være i en «klasse for seg».

 

Tilfellet Sverige

Ekte Nyheter har tidligere omtalt Angelica Wiktor som tok livet av seg etter at politiet hadde henlagt hennes voldtektsanmeldelse av 2 innvandrere, og det uten å analysere gynekolog- og åsted-undersøkelser..

..[Angelica Wiktor’s siste Facebook post]..Trots anmälan, förhör, rättsmedicinsk undersökning där de fann blåmärken/skador till följd av våldtäkten, gynundersökning som bevisar samma sak, tekniker som funnit bevis i mitt hem m.m så fick jag ändå ett telefonsamtal från polisen på min 30-årsdag att han går fri i brist på bevisning…

 

[Journalist Joakim Lamotte’s undersøkelser] .. Åklagare Yvonne Rudinsson skriver angående resultaten från Angelicas gynundersökning att det ”beslutades att till en början avvakta med att analysera proverna och därefter helt avstå från analys. Detta innebär att någon analys inte har gjorts av proverna.”

 

Angående DNA-prover från sängkläder och kondompapper skriver hon att beslagen återkallades från Nationellt forensiskt centrum när Angelica avled: ”Detta innebär att någon analys inte har gjorts av föremålen.”

 

Den här nya informationen innebär att åklagaren tog beslut att lägga ner Angelica Wiktors våldtäktsanmälan utan att ha tillgång till varken resultat från DNA-analyser eller gynundersökning..

..samt den generelle kriminalitetssituasjonen fra et sprengt(!) Svensk politi som bl.a. har gitt seg utslag i at de ikke hadde tid til å etterforske voldtektsanmeldelsen angående en 12 åring jente.
I telefonsamtalen journalisten Joakim Lamotte la ut, sier politiets saksbehandler (utredare) blant annet dette:

[Politiet]..Ja, det kan man vel kanske tycka, men vi er..vi har så mange sånn här ärende og vi er så få, så att vi hänger helt enkelt inte med..

 

..vi har barn som er 3 år som er våldtagna..

 

[Lamotte]..utan at ni hinner gripa dom som gjör det?

 

[Politiet]..ja, så er vår värklighet..

I 2017 rapporterte også bl.a. Svenska Dagbladet: 13 nedlagda våldtäktsärenden ..PER DAG!!

Faksimile

 

Og i Malmø ble en 17-årig jente nylig rapportert utsatt for gruppevoldtekt og i tillegg ‘tortyrliknande misshandel‘ utover selve voldtektshandlingene, og det var den tredje rapporterte gruppevoldtekten i byen på en måned. Som for øvrig fort ble til 4.

Og dette er slett ikke nytt eller tilfeldig. For et år siden skrev Sydsvenskan:

.. 33 överfallsvåldtäkter har anmälts i Malmö bara i år. Åtta av våldtäkterna gäller barn. Ännu har inga klarats upp. Nu tar polisen till desperata åtgärder för att lösa brotten..

Og disse tallene omhandler altså kun Malmø. Kun 1 by.

Makthaverne i Sverige har vært ekstraordinært grundige i å tåkelegge eller direkte underslå (ikke utgi) relevant statistikk siden tusenårsskiftet. Men en privatperson har gjennomgått dommer mellom 2012 og 2017 og kommet fram til at 95% av overfallsvoldtekter og 90% av gruppevoldtekter i Sverige er begått av personer fra innvandrerbefolkningen:

..Sammanlagt har Patrik gått igenom 4 142 domar i sexualbrottsmål från 2012 till 2017. 614 domar gäller våldtäkt av normalgraden medan 94 är grova våldtäkter. Ungefär en tiondel av våldtäkterna är så kallade överfallsvåldtäkter där en kvinna blir våldtagen av en för henne okänd man. Igår publicerades resultatet; en 80 sidor lång hemsnickrad rapport med en hel del iögonenfallande uppgifter.

 

Studien har uppmärksammats av bland andra Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi, nationalekonomen och debattören Tino Sanandaji, journalisten och kolumnisten Thomas Gür och Nyheter Idags båda krönikörer Katerina Janouch och Peter Springare.

 

I studien kan man bland annat läsa att 95,6 procent av överfallsvåldtäkterna och 90 procent av gruppvåldtäkterna begås av män med utländsk härkomst..

Denne rapporten og resultatet får naturligvis kraftig kritikk ..fra folk som ikke selv vil bidra til offisiell gjennomgang og publisering av disse spørsmål. Han er jo ikke «ekspert» og har attpåtil SD-tilknytning, må vite!
Vel, han har i det minste gjort en innsats der myndighetene har sviktet og han har beskrevet metodebruk etc. og tilgjengeliggjort benyttede kildedata på sin blogg. Så får kritikerne påvise hva de mener er feil.

«Overrepresentasjon» – som i praksis uansett innebærer et betydelig antall – erkjennes likevel av i hvert fall noen «godkjente eksperter» som  Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi:

..Jag kan inte uttala mig om siffrorna, men det är helt korrekt att män med utländsk bakgrund är överrepresenterade när det gäller den typen av brottslighet..

Og så langt det ble produsert rapporter fra faglig/ offisielt hold, var situasjonen den samme:

..Av statistik från 80-talet framgår att invandrares andel av brottsligheten är större ju grövre brotten är. Mellan 1985 och 1989 begicks 38 procent av våldtäkterna av invandrare. För mord och dråp var andelen 30 procent och rån 24 procent. 1987 var andelen invandrare 8,2 procent av Sveriges befolkning.

 

Det handlar alltså om en mycket kraftig överrepresentation för invandrare i dessa brottskategorier. Särskilt anmärkningsvärd är överrepresentationen när det gäller våldtäkt: 8,2 procent av invånarna begår 38 procent av våldtäkterna. Läs den meningen igen – åtta procent av invånarna begick trettioåtta procent av våldtäkterna..

..I en rapport om gruppvåldtäkter, publicerad 2000, kan man utläsa att 32 procent av gärningsmännen vid dessa övergrepp är utrikesfödda men folkbokförda i Sverige. 10 procent av gärningsmännen vid gruppvåldtäkter är ej folkbokförda i Sverige och en fjärdedel av de 58 procent gärningsmän som definieras som svenskar har minst en utrikesfödd förälder..

 

Andre Nordiske land

Betydelig antall voldtekter og annen seksuell trakassering fra medlemmer av innvandrerbefolkningen, har i årevis blitt rapportert også i andre Nordiske land.
For Danmark f.eks. i 2012, 2015 og 2017.
For Finland f.eks. i 2015 og 2016

For Norge husker sikkert mange overskriftene i 2009 om ‘Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo’. Det er mulig denne overskriften ikke var helt nøyaktig. Alvoret bak har i hvert fall blitt forsøkt latterliggjort og diskreditert etter alle kunstens regler.

Som om ikke 65% innvandrere av siktede eller tiltalte (Oslo) for alle typer voldtekter i 2010 (‘..35% hadde norsk landbakgrunn..‘ iflg. Aftenposten) eller 101 innvandrere av de 155 mistenkte eller siktede gjerningspersoner i 2011 (54 hadde Norge som landbakgrunn iflg. Oslo Politidistrikt –rapport Tabell 29) var nok!

Og antall ofre for voldtekt og forsøk på voldtekt har for Oslo steget fra 144 i 2001 til 253 i 2011: (Rapporten som går tom. 2011 er nyeste for Oslo funnet på Politiet.no – landsdekkende tom. 2015)

 

For landet som helhet har man også kunnet følge rabalderet det har vært med SSB og deres motvillighet for å levere rapporter som kan sette innvandring i dårlig lys. En sterk indikasjon på at politiske aktivisme har inntatt også SSB. Noe har da «Vi, Folket» (We The People) fått tilgjengelig, men altså bare etter mye styr. Som vanlig.

Noen få modige har forsøkt å motvirke tåkeleggingen, som Kjetil Rolness i Dagbladet (utrolig at han fikk lov) og Nina Hjerpset-Østlie og Christian Skaug i Document.

Men også de faller i større eller mindre grad for avsporinger som alle disse «justering for» –triksene, som sosioøkonomiske forhold, kjønn, alder, bosted, sysselsetting etc.

Slike faktorer er sikkert nyttig kunnskap for å optimalisere selve behandlingsapparatet for de man ikke kan utvise/ sende tilbake til
e g e t  h j e m l a n d, men det er en annen diskusjon.

Selv overrepresentasjon er en avsporing, angående hvilke konsekvenser innvandring har.

 

Importerte voldtekter – og annen kriminalitet – er HELT unødvendig!

Menneskets natur tilsier at man i et samfunn uansett vil oppleve vold og kriminalitet. Men vold og kriminalitet fra personer i en innvandrerbefolkning hadde det enkelte samfunn selvinnlysende ikke blitt påført, uten den forutgående innvandring. Og den er like selvinnlysende ingen uunngåelig naturlov.

Innvandring er konsekvens av samfunnsledelsens bevisste og utøvde politikk.
Direkte eller indirekte. For eksempel for lite ressurser til å reelt kontrollere og håndheve landets grenser, eller å ikke planlegge og styre slik at man utdanner passelige proporsjoner til alle samfunnets ulike sektorer, fra egen befolkning!

For ikke å snakke om kynisk taktikk for å få flere velgere, eller ideologisk egentildeling av en slags «gudommelig» rett til å omskape samfunnet i eget bilde, utskifting av folket inkludert.

I tillegg opptar kriminalitet fra innvandrerbefolkningen politi, rettsvesen, helsevesen og andre ressurser som ellers kunne vært brukt til å redusere kriminalitet – deriblant voldtekter – fra egen, hjemmehørende befolkning.

 

Først falsk ekvivalens, deretter omgjøre de verste til de beste

Videobloggeren «Vlad Tepesblog» uttalte da han var gjest i «Tankekrim» følgende:

..it’s classic postmodern tactic to make two horrors equivalent and then pick the other one as the good guy [dvs. den som er nyttig for overordnet strategi], since they’re equivalent..

Det finnes absolutt voldtekter og andre grove overgrep blant avsløringene fra #MeToo, men hoveddelen av det som har kommet fram er – når fornuftige definisjoner tas i bruk – drittsekkoppførsel som fra onanering i #MeToo –varslerens påsyn (Weinstein m.fl.) eller nakensprading (Rose m.fl.) foran assistenter eller medarbeidere, til uønsket og seksualisert fysisk kontakt (som en hånd på låret), samt verbale slibrigheter, men uten å innebære faktisk voldtekt eller mishandling.

Og dessuten utført mot voksne kvinner.

(For øvrig er de fleste av de #MeToo –avslørte sosialister/ liberals/ «mannlige feminister» ..i det hele tatt personer som har hatt en høyst politisk korrekt fasade..!)

I tillegg er #MeToo –skruen nå «strammet inn» til å omfatte selv det å gi klemmer (hvis man ikke har bedt om dem), frekke vitser og til og med å be om telefonnummeret (en av «Trump –anklagerne» intervjuet av Megyn Kelly!).

Flere, bl.a. USA’s kanskje største radio-vert, Rush Limbaugh, setter #MeToo kampanjen i sammenheng med forsøkene på å få avsatt President Donald J. Trump. Se f.eks. utskriften av segmentet: Democrats Willing to Throw Endless Number of Liberal Men Overboard to Get Trump

I tilfelle snakker vi om kyniske, vikarierende motiver (ren maktpolitikk), uten reell omsorg for kvinner.

Utover det (også i land som ikke har Trump som president) har det lenge vert en observerbar strategi – fra det regjerende etablissement I akademia, kulturlivet, mediene og politikken – å gjøre Menn generelt, og da helst etnisk Europeiske menn under klistremerket «hvite menn«, eventuelt «hvite» generelt, til de skyldige for «alt som er galt og ondt i verden».

Faksimile

Norges største avis VG for eksempel, holder «jernet varmt» med kampenjen «Det amerikanske hatet», frontet med stikkordene (i størst mulige bokstaver); «Sinte. Hvite. Amerika».

..som var oppfølgeren til «Det hvite raseriet«.

Faksimile

..som var oppfølgeren til «Nettkrigerne» (dog med et par ikke- hvite/ pro-masseinnvandring «fikenblader»).

..som var oppfølgeren til VGTV’s fattigmanns Robert Aschberg-etterligninger (VG benyttet oppringninger til «de onde, hvite» i stedet for hjemmebesøk).

..som var oppfølgeren til…

 

Men altså for #MeToo, ettersom «hvite…» -klistremerket ikke passer: «Vi legger skylden på menn helt generelt«!

 

Og slik konstrueres ekvivalens mellom menn oppdratt i historiens mest kjønnslikestilte samfunnskulturer og menn oppdratt i kulturer der kvinner er uttalt definert som mindreverdige, mannens eiendom og for noen kulturer også flere kvinner samtidig (men ikke omvendt), menn kan ha forhold til (erobre) kvinner fra utenfor eget folk/religion/kultur (men ikke omvendt), osv. osv.

Dessuten, implisitt: ekvivalens også mellom alle verdens ulike samfunnskulturer – «alle kulturer er like gode» – til tross for i virkeligheten enorme forskjeller.

Og så er det skapt rom for å gi dem som passer med overordnet strategi; sympati. Gjerne begrunnet med en offer-rolle skapt med retoriske triks rundt sekundær, gjerne helt teoretisk kvasi-argumentasjon, som nevnte «sosioøkonomiske årsaker/ status«, «kulturelle betingelser» ..finn på et begrep som høres akademisk smart ut (grunnkurs i postmodernisme).

Konkret kan man dermed synes synd på den mannlige del av innvandrerbefolkningen, mens etnisk Europeiske menn er de egentlige «bad guys», fordi «white privilege»..kolonisering..slaveriet..osv. osv.

 

Selvskadende vestlige kvinner

Imens bedriver (de fleste?) kvinner i «Vesten» i praksis – selv om de ikke er det bevisst – en avveining mellom på den ene side:

Euforien – rusen de får fra multikulturalisme-religionen gjennom de gode følelser av dyd, høymoral, sosiale «klapp på skuldrene», status etc. som demonstrert engasjement for #Berikelse og #Mangfold gir,

og på den andre side:
All «grooming»/ voldtekter/ annen vold/ mobbing/ andre overgrep som deres medsøstre (og for en del tilfeller brødre) og før eller senere de selv, utsettes for.

 

Foreløpig velger de euforien.

***

ektenyheter