Soviet flag Sovjet-flagg
Foto: Illustrasjonsfoto

Offentlige skoler i Washington DC fikk 230.000 kr pr elev i skoleåret 2010-2011. Resultatet: 83 % av 8. klassinger slet med å lese, og 81% slet med å regne.

I gjennomsnitt scorte elevene rundt 50 % av mulige poeng på de standardiserte testene for 8. klassinger, noe som ikke når opp til nivået «proficient.»

Kilde: Washington Examiner

ektenyheter