Foto: Viktor Orban og Vladimir Putin

Dagbladets Morten Strand skrev en analyse av situasjonen i Øst-Europa som vitner om total mangel på kunnskap. Han ser på det som et stort paradoks at Ungarn, som var motstandere av kommunismen, nå plutselig har blitt fiendtlig innstilt mot EU og vender seg i stedet i retning Russland og Putin:

«Så får det heller stå som et av historiens paradokser at det i kommunist-tida nettopp var i Ungarn, Tsjekkoslovakia og Polen motstanden mot den Moskva-påførte kommunismen var sterkest.»

Strand unnlater å se at Ungarn ikke har endret seg og at de fremdeles er like intense motstandere av kommunister som de var under den kalde krigen. Forskjellen er at Russland ikke lenger er kommunistenes hovedsete, men at disse har flyttet til Brüssel.

Marxistene har (foreløpig) gitt opp kampen mot kapitalismen som økonomisk system, men de kan fremdeles lykkes i ødelegge sin erke-fiende gjennom kultur-Marxisme. Dagens ny-Marxister vil ha åpne grenser og fri flyt av sosialister fra den tredje verden som kan demografisk fortrenge den kapitalist-vennlige europeiske urbefolkningen.

Deres fremste våpen er vanlige europeeres anstendighet. Vestlige mennesker er blant de minst rasistiske i hele verden, og trikset med å stemple folk som rasister fungerer bare på oss europeere. Alle andre er i grunnen ganske komfortabel med rasisme.

Ny-marxistene har altså funnet de høyreorienterte europeernes akilles-hæl. Alle andre skal få lov til å ha nasjonale grenser, egen kultur og tradisjoner. Vi europeere derimot skal pådyttes en multikulturalisme som ikke skal gjelde noen andre enn oss.

Paradoksalt nok var det bak jernteppet at folk ble skjermet for det marxistiske tankegodset. Der hvor man holdt makten med jernhånd trengte man ikke å holde den gjennom indoktrinering og propganda. I Vesten, derimot, har kommunistene vært nødt til å snik-innføre sin ideologi gjennom skolen og universitetene, og dernest media.

Resultatet er at Marxistisk tankegods er langt mer inngrodd i Vesten enn det noensinne var under Stalin og Mao. Viktor Orban forstår svært godt hvem som er fienden, nemlig de samme ideologene som senket mørket over Øst-Europa og Russland i 70 år.

For dypt indoktrinerte mennesker, som Morten Strand, fremstår dette som et stort mysterium, mens for de som forstår situasjonen er dette helt logisk og i tråd med de verdiene som overlevde bak jernteppet.

 

ektenyheter