Hjem Valgfrihet Veien til Absurdistan – mer om Likestillings- og diskrimineringsloven

Veien til Absurdistan – mer om Likestillings- og diskrimineringsloven

603

Hvor mange har egentlig kjent til utviklingen av og innholdet i denne nye Likestillings- og diskrimineringsloven som ble vedtatt i juni i år og trer i kraft fra Nyttår?

Undertegnede var selv ikke oppmerksom på lovens hverken eksistens eller innhold, før jeg så videobloggen samt innlegget ‘Likestillings- og diskrimineringsloven må stanses’Resett.no, fra Lilith Keogh for ca en uke siden.

Jeg tror ikke mange har vært godt informert om prosessen underveis eller sluttresultatet, i tilfelle nok et eksempel på lovgivning pålagt hele folket uten dets informerte støtte.
(Norge trenger direktedemokrati etter Sveitsisk modell, SNØGGAST!!)

Lovteksten synes å følge samme (neo-) Marxisme/ Postmodernisme -mal som lignende lovgivning som har «grodd fram» i stadig flere land (Sverige, Canada, Australia, Tyskland, Storbritannia,..) f.eks. angående at forbud mot kjønnsdiskriminering formuleres ikke bare mht. «kjønn», men også «kjønnsidentitet» og «kjønnsutrykk».

 

Så er det bare et tidspørsmål før hendelser subjektivt opplevd som fornærmelser med grunnlag i en eller annen form for diskriminering, for eksempel overfor en av de 71 kjønnsidentiteter definert på Facebook – eller kanskje var det bare 50 (linkede artikler er fra 2014 så det har sikkert ikke blitt færre?) – begynner å oppta (enda mer) tid og andre ressurser for Norsk politi, rettsvesen, skoler, bedrifter, privatpersoner osv. osv.

Deretter blir de fulle konsekvenser i sin tur avgjort av også mer eller mindre subjektive og stadig mer ideologisk indoktrinert politikorps, rettsvesen, ledelse ved skoler, ved bedrifter og så videre.

 

For eksempel er det vel da diskriminering fra en bedrift, skole osv. hvis de har jente-do og gutte-do, men ikke doer for de resterende kjønnsidentiteter?
Lykke til, bedrifter og kommuner!

For ikke å snakke om hva som trengs for å håndheve at ingen medlemmer av disse 50/71/??? -kjønnsidentiteter blir feilaktig (diskriminerende) utsatt for å bli omtalt eller tiltalt med de «gamle, kjedelige og foreldede» kjønnsidentiteter; han eller hun!

Eller andre «uhyrligheter»!

 

Konspirasjonsteorier?

Tror du ikke på problemstillingen? Start med å se Prof. Jordan B. Peterson og Prof. Gad Saad’s innlegg i parlamentet i Canada i forbindelse med lignende lovgivning der:
(Peterson) https:///watch?v=KnIAAkSNtqo
(Saad) https://www.youtube.com/watch?v=4WqryoEJqZg

 

Som Kjetil Rolness har påpekt i forbindelse med den nåværende Likestillingsloven:

..Diskriminering mot menn finner man overraskende nok i første paragraf av Likestillingsloven. «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling» kan man lese.

 

– Vi har en likestillingslov med høy fnisefaktor. Loven som er til for å jevne ut forskjeller mellom kjønn, er spesielt laget for det ene kjønn!

Den samme forfordeling av kvinner gjelder også i den nye loven, men nå må de dele Lov og den opphøyde status med minoriteter:

.. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling..

 

Lik lønn for arbeid av lik «verdi» -paragrafen

Formuleringen om LIK LØNN for arbeid av LIK VERDI burde vel være av ekstra interesse for næringslivsfokuserte medier?

.. § 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi

 

Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

 

Om arbeidene er av lik verdi, avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold..

Merk: lik INNTEKTSBRINGENDE verdi FOR BEDRIFTEN er dog ikke nevnt. Selv om det vel burde være det viktigste kriteriet?

Men pr. telefon til Hegnar Media var det ingen interesse og ved søk på Nettavisen(NTB) og DN fant jeg kun disse:
Heftig påskeinnspurt for Solberg og co.
FN kritiserer norsk likestillingspolitikk

 

Lik lønn for lik verdi –formuleringen er imidlertid ikke ny. Den fantes også i Likestillingsloven fra 2013. Legg merke til at i denne paragrafen (§21 i Likestillingsloven og §34 i den nye Likestillings- og diskrimineringsloven) er Kvinner og Menn definert spesifikt, uten at andre kjønn..sidentiteter er nevnt..!
Blir kanskje lovgiverne de først anmeldte for brudd på «sin egen» lov??

 

Underkastelsen for FN

Loven bekrefter også at Norge – takket være politikere som de fleste dessverre har stemt på – ikke lenger er en selvstendig nasjon, men underlagt overnasjonale organisasjoner, som EU og i denne sammenheng FN:

§ 5 FNs rasediskrimineringskonvensjon
De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering gjelder som norsk lov.

(Norge trenger direktedemokrati etter Sveitsisk modell, SNØGGAST!!)

 

Høyre og FrP har blitt Marxister og Postmodernister ..eller nyttige idioter

Absurditetene har fått et ekstra «lag», ved det faktum at i flere Europeiske land inkludert Norge (..Danmark, Tyskland, Storbritannia..) er det offisielt konservative samt liberalistiske partier, som har blitt de «nyttige idioter» som innfører splitt-og-hersk-over-verden-via-identitets-politikk.

En politikk som lenge kun var «våte drømmer» for Marxister og Postmodernister i det som har blitt kalt «Den Frie Verden». Så ikke lengre.

 

Protest foran Stortinget i morgen

Lilith Keogh og Bjørn Christian Rødal har på Facebook invitert til en protest mot loven, foran Stortinget i morgen (Fredag 29. Desember): https://www.facebook.com/events/1997400580507138/

***

ektenyheter