Hjem Politikk Innvandring til Norge – Hvordan har det gått og hva kan vi...

Innvandring til Norge – Hvordan har det gått og hva kan vi forvente oss?

699
Foto: Illustrasjonsbilde

Innvandring til Norge er noe som har gitt oss mye. Nye kulturer, språk, mat, religioner og etniske bakgrunner er bare noen av tingene som har blitt presentert for det Norske folk. Men er innvandring bra for Norge? Hvor mye innvandring tåler Norge og hvor lang tid vil det ta før den etniske befolkningen snart vil befinne seg i minoritet i eget land?

Som du (leser) sikkert vet er vi Ekte nyheter opptatt av å se på de store utfordringene som landet vårt og verden står ovenfor. At innvandring er en vesentlig faktor er det ingen tvil om, så vi har valgt å legge vekt på de store utfordringene innvandringen påfører Norge og det norske folk i denne artikkelen.

Er innvandring økonomisk bra for Norge?

Venstresiden har ofte begrunnet innvandring til Norge som noe bra blant annet fordi det vil bidra til felleskapet gjennom deltakelse i arbeidslivet. Innvandrere tar jobbene nordmenn ikke vil ha får vi ofte høre. Kristin Halvorsen gikk så langt at hun takket pakistanere for at de bygget Norge, men stemmer dette?

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norskfødte personer betaler nesten DOBBELT så mye i skatt som en innvandrer gjør. Ola Nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare litt over halvparten, 65.200 kroner.

Foto: Skjermdump fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/sec3

I de samme tallene fra Statistisk sentralbyrå får vi også vite at halvparten av de som går på sosialhjelp er innvandrere. Anniken Haugli (H) som er arbeids- og sosialminister frykter at innvandrere og flyktninger vil skape en underklasse i Norge.

Foto: Skjermdump fra https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/ny-nav-rapport—halvparten-av-de-pa-sosialhjelp-er-innvandrere/3423389800.html

Ekte nyheter har også sjekket Brochmann-utvalget sin rapport. Konklusjonen er at dagens innvandring og en videreføring av dagens asyl- og innvandringspolitikk ikke vil være økonomisk bærekraftig for Norge.

Så myten om at innvandringen er økonomisk konstruktivt er død. Innvandring bygger ikke velferdsstaten Norge, den river den ned.

De demografiske endringene. Bra eller dårlig?

At Norge og nordmenn har en historie som et homogent samfunn der befolkningen som har hatt samme religion, kultur, historie, språk og identitet er et faktum. På slutten av 60-tallet begynte de første innvandrere å komme til Norge. Det begynte som arbeidsinnvandring og ballet seg på videre gjennom flyktningkonvensjoner, EØS og andre forpliktelser som Norge må forholde seg til i godhetens navn.

Nå er vi 2017 og kan se konsekvensene av innvandringen til Norge. At nye kulturer, religioner, språk og nasjonaliteter kan bidra til å øke kunnskapsnivået til nordmenn om hvordan verden fungerer på andre siden på kloden er det nok ingen som benekter, men er dette så positivt som det blir beskrevet i mediene og av politikere med ord som «flerkultur» og «mangfold»?

På Stovner videregående kan ikke rektor garantere sikkerheten til lærere og elever på skolen grunnet vold. Dette er en videregående skole der det går få eller ingen etnisk norske. Stovner er også etniske nordmenn i minoritet, og kriminaliteten er høy.

Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sier rektor Terje Wold til Dagsavisen.

Dette er også likt for resten av Oslo med en tett innvandrerbefolkning, Bjerke, Romsås og Groruddalen for å nevne noen. Vi ser også en slik trend i resten av Europa i land som Sverige, Tyskland, Frankrike og England. De skolene som oftest har de største utfordringene knyttet til vold, narkotika, dårlige prestasjoner osv er skoler med en høy prosent av innvandrere, som oftest ikke-vestlig innvandrere.

I en artikkel fra nettavisen fra 2016 fikk vi vite at politiets strafferegister viser at 36 prosent av gjerningspersonene ikke er født i Norge. Det som er rart er at SSB og andre som forsker på dette feltet ikke opplyser om de som begår kriminalitet med norsk statsborgerskap har en utenlandsk bakgrunn.

I rapporten står det at SSB «fant at en betydelig del av innvandreres overrepresentasjon i kriminalitetsstatistikken forsvant da de korrigerte for andre faktorer, særlig kjønn, alder og sysselsetting». Hvorfor får ikke det norske folk vite hvor mye kriminalitet innvandrere begår? Samsvarer det ikke med det multikulturelle og inkluderende samfunnet våre folkevalgte snakker så varmt om?

Om menneskesmugling skriver Kripos blant annet: «Siden 2013 har 144 personer blitt siktet for menneskesmugling i Norge, hvorav 26 er domfelt. Blant disse 144 kommer brorparten fra Norge, Sverige, Syria, Eritrea og Afghanistan. Av dem med norsk eller svensk statsborgerskap er mer enn 80 % født utenfor Europa».

TV2 gikk gjennom tallene for alle dømte seksualforbrytere i Norge 2015. Det skulle vise seg at Nesten en fjerdedel av alle domfelte seksualforbrytere i Norge har innvandrerbakgrunn. 16,7 prosent av alle domfelte i Norge har bakgrunn fra Asia eller Afrika. Denne gruppen utgjør 6,9 prosent av den totale befolkningen.

I Oslo er statistikken derimot mye verre. Over 61 prosent av alle dømte seksualforbrytere og voldtektsmenn i Oslo har innvandrerbakgrunn. Av disse har 81,8 prosent bakgrunn fra Asia, Midtøsten eller Afrika. Det vil si at 50 prosent av de som ble dømt for seksuelle overgrep eller voldtekter i Oslo i 2015 har bakgrunn fra Asia, Midtøsten og Afrika. Denne gruppen utgjør totalt 18,2 av innbyggerne i Oslo, noe som gjør dem sterkt overrepresentert på statistikken.

Bydeler der etniske nordmenn er i mindretall viser at det er større risiko for etniske, kulturelle og/eller religiøse konflikter. Kanskje det ikke er så dårlig med et homogent og ikke-flerkulturelt samfunn?

Hvorfor er det slik at etniske nordmenn flytter fra steder der innvandrerbefolkningen stiger drastisk? Er det fordi nordmenn er noe slemme rasister som ikke er åpne for andre? Eller er det fordi de føler seg fremmedgjort i sine egne nabolag og vil heller være omringet med mennesker med felles kultur, språk, tradisjoner, historie og identitet?

Sjokkrapport

Perspektivmeldingen til regjeringen som ble lagt frem denne måneden viser at etniske nordmenn vil være i mindretall i hovedstaden iløpet av 2050, og mest sannsynlig i hele Norge før århundreskiftet 2100. Det betyr at nordmenn som folkeslag ikke lenger har en egen nasjon når dagens barn blir besteforeldre.

ektenyheter