Silje lever med Cerebral Parese og lever til daglig med kroniske smertefulle spasmer. I USA og England kan man vise til vellykkede operasjoner, men i verdens rikeste land nektes hun dette.

Grunnen? Uenighet om hvordan den skal utføres.

Selektiv Dorsal Rhizotomi er en operasjon som permanent fjerner spastisitet hos personer med Cerebral Parese.

Hun er 28 år og kommer opprinnelig fra bygda Kleive, litt nord for Molde. De siste årene har Silje bodd i Trondheim.

Ifølge Elise Eikeland, som er Siljes partner, har de kontaktet sykehus både i England og USA, siden operasjonen hverken støttes eller utføres i Norge.

Nektes operasjon i Norge

Den norske stat vil ikke være med å finansiere operasjonen, siden denne ikke gjøres her til lands. Grunnen til dette er at helsevesenet er uenige angående kriteriene for å utføre operasjonen. Dette til tross for at både voksne og barn blir operert både i England og USA, og vist seg vellykket.

Elise sier:

«Vi har nylig vært på første konsultasjon ved universitetssykehuset i Nottingham, England. Nevrokirurgen vi hadde møte med, har sagt ja til å operere Silje.»

Operasjonen og intensiv fysioterapi på sykehuset i 2 uker, vil koste 170000 norske kroner.»

For rundt 1 måned siden, startet de opp en innsamlingsaksjon gjennom sosiale medier. De har også holdt loppemarked og selger ting på nettet.

Go get funding: https://gogetfunding.com/siljes-sdr-fund/
Facebook: https://www.facebook.com/silje.sdr.fund/
Twitter: https://mobile.twitter.com/siljes_sdr_fund
Instagram: https://www.instagram.com/silje.sdr.fund/
Pinterest: https://no.pinterest.com/SDRfundraiser/
Tumblr: https://siljessdrfund.tumblr.com

Ekte Nyheter har ikke fått tak i personene i det norske helsevesenet for en annen avis har førsteretten på denne kontaktinformasjonen.

ektenyheter